18 Φεβ 2015

Σενάρια συμβιβασμού Ελλάδας-εταίρων για τις διατυπώσεις

Σενάρια «λεκτικού» συμβιβασμού μεταξύ εταίρων και ελληνικής κυβέρνησης διακινούνται τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες.Σύμφωνα με πληροφορίες, «κλειδί» φέρεται να είναι η φράση «Master Financial Assistance Facility Agreement»...
(Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης), η οποία ενδέχεται να αποτελέσει τη χρυσή τομή μεταξύ του «extension of current program» (επέκταση του τρέχοντος προγράμματος) που θέλουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και του «extend of loan agreement» (επέκταση της δανειακής σύμβασης) , που προκρίνει η ελληνική πλευρά.
Η φράση «Master Financial Assistance Facility Agreement» είναι η ονομασία της δανειακής σύμβασης ανάμεσα στον EFSF (Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία κυρώθηκε το 2012, από την ελληνική βουλή.
Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό βήμα, ώστε η διαπραγμάτευση να «ξεκολλήσει» από το επίπεδο της διατύπωσης και να προχωρήσει στο επόμενο, δύσκολο στάδιο, που είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις.