19 Ιουλ 2022

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Μια έννοια που πέθανε;

                                               Οργάνωση μελών ΕΛΤΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ: Μια έννοια που πέθανε;

Καθημερινά βλέπουμε τον ΕΛΤΑ να απαξιώνεται από την νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. με αποτέλεσμα την υποστελέχωση των καταστημάτων, την αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών, την κατασπατάληση χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις, ενέργειες που έχουν ως μοναδικό στόχο να οδηγήσουν τον ΕΛΤΑ στην ιδιωτικοποίησή του....

Τον Δεκέμβριο του 2020 η κυβέρνηση της Ν.Δ. ψήφισε τον νόμο 4758, που αφορά το πλαίσιο προσλήψεων και επιλογής των στελεχών στα ΕΛΤΑ, με σκοπό την « περίφημη» εξυγίανσή του, την οποία μάλιστα διαφήμιζε ως το μοναδικό μέσο για να γίνει μια νέα αρχή στον Οργανισμό, ώστε να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα αλλά που ουσιαστικά είχε ως απώτερο στόχο την  μελλοντική πώλησή του σε ιδιώτες. Ετσι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις η διαδικασία των προσλήψεων περιλαμβάνει 3 άξονες:

-     -   Προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου με έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών, με δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας και ελέγχεται από το ΑΣΕΠ

-     -   Προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών ύστερα από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου

-     -   Πλήρωση οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών και το 20%των προβλεπόμενων θέσεων Διευθυντών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών.

Η πρόβλεψη του νόμου για την πλήρωση των οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών μέσω δημόσιας προκήρυξης,  θεωρήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. ως ένα από τα πιο καινοτόμα μέτρα εκσυγχρονισμού του Οργανισμού, ώστε η επιλογή τους να οφείλεται στο αποτέλεσμα μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διασφάλιζε την αξιοκρατία και όχι την επιλογή τους ανάλογα με το εάν είναι αρεστοί ή όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Ωστόσο η Διοίκηση των ΕΛΤΑ αποφάσισε τον Ιούνιο του 2021 να τροποποιήσει τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, και πριν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πολιτική προσλήψεων, θεωρώντας ότι υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης κενών οργανικών θέσεων, με αδιαβάθμητες θέσεις Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών, και την κάλυψή τους με την διαδικασία της ανάθεσης σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης και αξιολόγησης στελεχών, με παραδοτέο έργο, επιλογή από τη Διοίκηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του καταλληλότερου υποψηφίου.

Στη συνέχεια τροποποίησε εκ νέου τον Υπηρεσιακό Οργανισμό, τον Οκτώβριο του 2021, αποφασίζοντας ότι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις του ΕΛΤΑ, αυξάνοντας παράλληλα το σύνολο των αδιαβάθμητων θέσεων σε 116.

Με πρόσχημα λοιπόν ότι οι σχετικές διατάξεις του νόμου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, η Διοίκηση ξεπερνάει τον σκόπελο που της δημιουργεί ο νόμος, επικαλούμενη τις «εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις», προσλαμβάνοντας συνεχώς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές , η πρόσληψη των οποίων όμως  δεν συμπεριλαμβάνεται ως κατηγορία πρόσληψης στο σχετικό νόμο. Συνοδεύονται μάλιστα με πολύ υψηλές αποδοχές, οι οποίες είναι δυσανάλογες με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού.

Με τις μεθοδεύσεις αυτές, η διορισμένη από την κυβέρνηση Διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει στήσει ένα κομματικό μηχανισμό προσλήψεων υψηλόμισθων  golden boys, κατά παράβαση της νομοθεσίας που η ίδια η κυβέρνηση της Ν.Δ. ψήφισε. Όμως είναι τόσο μεγάλη η κομματικοποίηση που επιχειρούν που κατάφεραν να ξεπεράσουν και τους εαυτούς τους, καταστρατηγώντας την ήδη κακή νομοθετική παρέμβαση που υπήρχε για τις προσλήψεις των Γενικών Διευθυντών, Συμβούλων και Συνεργατών.

Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω αυθαιρεσιών της Διοίκησης είναι και η προκαταβολική ανανέωση θητείας, τον Δεκέμβριο του 2021, ενός εκ των τεσσάρων Γενικών Διευθυντών . Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να ανανεωθεί η σύμβασή του με νέα τριετούς διάρκειας, χωρίς όμως να έχει λήξει ακόμη η προηγούμενη, η οποία έληγε 5 μήνες αργότερα!! Κάποιοι προσπαθούσαν μάλλον να προλάβουν την Επιτροπή Προσλήψεων , η οποία μπορεί να έπαιρνε αποφάσεις που δεν θα τους άρεσαν.  Επιπλέον στον ίδιο Γενικό Διευθυντή ανατέθηκε παράλληλα, και δεύτερη Γενική Διεύθυνση αφού πρώτα καθαιρέθηκε ο προηγούμενος Γενικός Διευθυντής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η επιλογή του Γενικού Διευθυντή είχε πραγματοποιηθεί από την ίδια την Διοίκηση , διατυμπανίζοντας μάλιστα τα σπουδαία προσόντα και τις περγαμηνές του, που τελικά αποδείχτηκαν ότι δεν ίσχυαν.   Προφανώς ξέχασαν ότι οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας. Μάλιστα η ίδια τακτική εφαρμόστηκε στη συνέχεια και στην περίπτωση τοποθέτησης ενός ακόμη νέου Γενικού Διευθυντή ΕΛΤΑ, χωρίς φυσικά να τηρηθεί καμμία από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πολιτική της αδιαφάνειας που ακολουθεί η διορισμένη Διοίκηση των ΕΛΤΑ για το θέμα αυτό,  προκάλεσε και την κατάθεση 2 σχετικών ερωτήσεων βουλευτών του  ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρώτη ερώτηση 27 βουλευτών, αφορά τον περίεργο ορισμό Γενικού Διευθυντή με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μάλιστα 5 μήνες νωρίτερα από τη λήξη της θητείας του και η δεύτερη 43 βουλευτών που αφορά τις προσλήψεις αυτές, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

 Εντύπωση όμως προκαλεί και η εκκωφαντική σιωπή της ΠΟΣΤ η οποία τηρεί σιγή ιχθύος, προσπαθώντας με κάποιες τουφεκιές στον αέρα, να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων. Προφανώς αντάλλαξαν τη σιωπή τους με μερικά ρουσφέτια. Δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε το όψιμο ενδιαφέρον που επέδειξαν τον Δεκέμβριο του 2021, όπου σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι « επί 2,5 χρόνια οι αριστεροί αγωνιστές δεν έγραψαν 2 λέξεις για την κυβέρνηση της Ν.Δ. και τη Διοίκηση» και ότι « την περίοδο 2015-2019 ο ΣΥΡΙΖΑ και η Διοίκηση του ΕΛΤΑ λειτούργησαν με λαικισμό και μοναδικό γνώμονα το πολιτικό και συνδικαλιστικό τους όφελος». Και όλα αυτά, 3 χρόνια μετά που ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. δεν ήταν στην κυβέρνηση, αλλά η Ν.Δ. Οποιοδήποτε σχόλιο και συσχετισμός μάλλον είναι περιττός.

Μέρα με τη μέρα οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι η Διοίκηση του Οργανισμού τοποθετήθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ. με σαφές πλαίσιο και κατεύθυνση για το Ταχυδρομείο που δεν είναι άλλο από την άνευ όρων παράδοσή του στους ιδιώτες. Η ιδιωτικοποίηση του ΕΛΤΑ θα έχει σοβαρές συνέπειες αφού θα ισοπεδωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα καταστρατηγηθούν όλες οι εργασιακές σχέσεις, με τελικό αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλο πλήγμα η εξυπηρέτηση των πολιτών και να εκμηδενιστεί ο κοινωνικός ρόλος του Ταχυδρομείου, που λειτουργεί αδιάλειπτα και προσφέρει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας εδώ και 2 αιώνες.  

Στο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε καταστρατήγηση κάθε  νομικού και θεσμικού πλαισίου. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις μεθοδεύσεις. Θεωρούμε άμεση προτεραιότητα  να θεσπιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο αξιοκρατικής αξιοποίησης και εξέλιξης του υπάρχοντος προσωπικού χωρίς κομματικές ούτε συνδικαλιστικές παρεμβάσεις. Η σημερινή κατάσταση που υπάρχει στον Οργανισμό δεν επιτρέπει σε κανέναν να σφυρίζει αδιάφορα ούτε να νομίζουν ότι η κινδυνολογία και οι καταγγελίες για τα μάτια του κόσμου, θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειάζεται άμεσα σχέδιο, προτάσεις και φυσικά ισχυρή πολιτική βούληση.

Απέναντι στο ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση του ΕΛΤΑ που επιδιώκει , απροκάλυπτα πια, η κυβέρνηση της Ν.Δ. εμείς απαντάμε ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να είναι ουσιαστικά και τυπικά ελεγχόμενα από το Δημόσιο, ακριβώς όπως συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Ταχυδρομείων σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στην Αμερική!

Είναι στο χέρι μας οι μέρες που έρχονται να φέρουν την ελπίδα που όλοι χρειαζόμαστε. Είμασταν και θα είμαστε εδώ, έτοιμοι και έτοιμες, για την επόμενη μέρα με σχέδιο και προοπτική να χτίσουμε ξανά ότι έχουν γκρεμίσει όλο αυτό το διάστημα.