22 Οκτ 2013

Σύμβουλος στα ΕΛΤΑ για θέματα ρυθμιστικού πλαισίου σε αγορές της ΕΕ

Στην σύναψη σύµβασης συνεργασίας µε την εταιρεία Cullen – International, από το Βέλγιο, προχώρησαν τα ΕΛΤΑ.
Σκοπός είναι η παροχή στοιχείων σε θέµατα ρυθµιστικού πλαισίου στον ταχυδροµικό τοµέα στην Ε.Ε. και ....
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικότερα η εταιρεία θα παρέχει:
-Άµεση ενηµέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέµατα ρυθµιστικού πλαισίου στο ταχυδροµικό τοµέα στην ΕΕ.
-Παροχή στοιχείων της υφιστάµενης κατάστασης από τις κύριες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που επηρεάζουν τον ταχυδροµικό τοµέα (κάθε µήνα)
-Συγκριτική αξιολόγηση ειδικών ρυθµιστικών θεµάτων σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο)
-Παροχή επίσηµων εγγράφων της Ε.Ε. και δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται µε τον ταχυδροµικό τοµέα.
Πηγή: metaforespress.gr