22 Οκτ 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 316,9 δισ. ευρώ το ελληνικό χρέος στο β΄ τρίμηνο του 2013

Στα 316,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ελληνικό χρέος στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με τα 305,679 δισ. ευρώ που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2013, όπως προκύπτει από τα στοιχεία ....
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Για την ίδια περίοδο τα έσοδα ανήλθαν στα 19,1 δισ. ευρώ και οι συνολικές δαπάνες στα 33,1 δισ.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2012 το χρέος είχε διαμορφωθεί στα 303 δισ. ευρώ.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας (S.1) έναντι της αλλοδαπής (S.2), ήταν 0,8 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,3 δισ. ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών. Μείωση κατά 0,5 δις. ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά εισοδήματα και οι (τρέχουσες και κεφαλαιακές) μεταβιβάσεις που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.
Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 ανέρχονταν σε 14,0 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012 που ήταν 3,8 δισ. ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο του 2013 οφείλεται σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχονταν σε 2,6 δισ. ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013

Πηγή: newmoney.gr