19 Ιουλ 2011

“Τειρεσίας” και για τους κακοπληρωτές ρεύματος

Τη δημιουργία ενός “Τειρεσία”για όσους δεν πληρώνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρισμού και μετακινούνται συχνά από τη μία εταιρία...
παροχής ρεύματος σε άλλη χωρίς να πληρώσουν την οφειλή τους, προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μέσα από δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί στις 2 Σεπτεμβρίου.

Το φαινόμενο των κακοπληρωτών έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, τόσο σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος, όσο και στη ΔΕΗ, η οποία στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρονιάς, αναγκάστηκε να αυξήσει κατά 30%, στα 45 εκατ. ευρώ τις προβλέψεις για επισφάλειες από ανεξόφλητους λογαριασμούς, κάτι που παραπέμπει σε “φέσια” της τάξης των 200 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρονιάς!

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΡΑΕ προειδοποιεί πως το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών απειλεί ακόμα και την οικονομική βιωσιμότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να έχει επιπτώσεις στα τιμολόγια, αν οι συνεπείς καταναλωτές κληθούν να καλύψουν το κόστος των επισφαλειών.

Οι βασικές προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για την αντιμετώπιση του προβλήματος προβλέπουν:
•   Tη δημιουργία ενεργειακού “Τειρεσία”, ενός μητρώου με το ιστορικό των ανεξόφλητων λογαριασμών, ώστε να προληφθεί η μεκίνηση των αφερέγγυων καταναλωτών από τη μία εταιρία στην άλλη. Ωστόσο τίθεται θέμα εμπλοκής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
•   Δικαίωμα άρνησης προμήθειας ηλεκτρισμού σε πελάτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλον προμηθευτή. Θέσπιση υποχρέωσης των καταναλωτών να επιδεικνύουν τη απόδειξη πληρωμής του τελευταίου λογαριασμού πριν συνάψουν σύμβαση με άλλη εταιρία.
•   Προπληρωμένες κάρες ρεύματος με τη χρήση ειδικών μετρητών, όπως ισχύει  σε άλλες χώρες
•   Εκπτώσεις για όσους πληρώνουν τον λογαριασμό ρεύματος με πάγια τραπεζική εντολή, αν και η εντολή αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί.
•   Αύξηση των εγγυήσεων που ζητούν οι πάροχοι  ως και στους 6 μήνες για τους πελάτες με ιστορικό ληξιπρόθεσμων οφειλών.  Το μέτρο αυτό όμως θεωρείται ότι θα περιορίσει την κινητικότητα των καταναλωτών από τη μία εταιρία στην άλλη.
•   Δυνατότητα πληρωμής του λογαριασμού σε δόσεις
•   Παροχή συμβουλών για την εξοικονόμηση κατανάλωσης ρεύματος σε πελάτες με προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας τριάντα ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του λογαριασμού ρεύματος, ο προμηθευτής στέλνει  ειδοποίηση στον πελάτη του και 14 ημέρες μετά μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και να διακόψει την παροχή ρεύματος. 

Πηγή:http://www.protothema.gr