5 Δεκ 2021

Ερχονται... καμπάνες για τις εταιρείες κούριερ

Στα σκαριά η επιβολή κυρώσεων στις εταιρείες ταχυμεταφορών για τις καθυστερήσεις στην διάρκεια των lockdown. Νέα έρευνα αναθέτει η ΕΕΤΤ σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των καταναλωτών.

Μαρία Μόσχου

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει, με σημαντική καθυστέρηση, η επιβολή κυρώσεων στις εταιρείες ταχυμεταφορών για τις καθυστερήσεις και τα ....

σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν πέρυσι κατά την διάρκεια των lockdown λόγω της πανδημίας. Παράλληλα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εκτός από συμβουλές προς τους καταναλωτές εν΄όψει των εορτών προχώρησε στην ανάθεση έρευνας καταναλωτών σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στην αγορά ταχυμεταφορών και να αποφευχθούν ανάλογες καθυστερήσεις και στο μέλλον.

Σύμφωνα με στελέχη της Επιτροπής, στην εξέταση παραβάσεων της ταχυδρομικής νομοθεσίας κατά την περίοδο των πρώτων περιοριστικών μέτρων, η ΕΕΤΤ αναμένεται να είναι επιεικής, κάτι που σημαίνει ότι οι κυρώσεις θα περιοριστούν σε συστάσεις ή και χαμηλά πρόστιμα. Για τις παραβάσεις που έγιναν στο δεύτερο lockdown που ακολούθησε τον Νοέμβριο του 2020 οπότε παρουσιάστηκαν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, με πολλές εταιρείες εκτός από πολυήμερες καθυστερήσεις να χάνουν δέματα ή ακόμα και να δηλώνουν αδυναμία παραλαβής αναμένονται πιο αυστηρές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων της ΕΕΤΤ οι καταγγελίες για ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ έφτασαν το 2020 ξεπέρασαν τις 3.000 καταγράφοντας αύξηση 750% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για την ακρίβεια το 2020 οι σχετικές καταγγελίες έφτασαν τις 3.008 όταν το 2019 ήταν 380 καταγγελίες και το 2018 μόλις 260. Το 86% των εν λόγω καταγγελιών της προηγούμενης χρονιάς αφορούσε καθυστερήσεις στην επίδοση των δεμάτων, ενώ το 7% αφορούσε προβλήματα ενημέρωσης και το 6% απώλεια δέματος ή άλλα προβλήματα εξυπηρέτησης. Εν αντιθέσει το 2019 τα αιτήματα/καταγγελίες αφορούσαν τόσο απώλεια αντικειμένων όσο και εκπρόθεσμη επίδοση ή ζητήματα πλημμελούς εξυπηρέτησης.

Μετά την σωρεία καταγγελιών η ΕΕΤΤ κάλεσε σε ακροάσεις τις εταιρείες που κατά τη διάρκεια των Lockdown καθυστέρησαν τις παραδόσεις καθώς και εταιρείες που σταμάτησαν τις παραλαβές, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί οι σχετικές ποινές.

Έρευνα

Την εταιρεία «Metron Analysis S.A.» επέλεξε η ΕΕΤΤ προκειμένου να προχωρήσει σε έρευνα της αγοράς ταχυμεταφορών.

Ειδικότερα η Επιτροπή αποφάσισε:

  1. Την έγκριση της σκοπιμότητας της απευθείας ανάθεσης του έργου για την διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας καταναλωτών με θέμα τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 1 του ν. 4412/2016 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «Metron Analysis S.A.».
  2. Την έγκριση της συνολικής δαπάνης για την ανωτέρω ανάθεση, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (12.700 €), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30476/16.11.2021 οικονομική προσφορά της ως άνω Αναδόχου εταιρείας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ χρήσεως του έτους 2021.
  3. Την έγκριση της σύναψης σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETΤ) και της εταιρείας «Metron Analysis S.A.», στην οποία θα καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Συμβουλές ενόψει των εορτών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχώρησε και σε συστάσεις προς καταναλωτές, εταιρείες παράδοσης και e-shops εν όψει των εκπτωτικών ημερών και της εορταστικής περιόδου.

 Προς του καταναλωτές η ΕΕΤΤ συστήνει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο & σημείο παράδοσης/παραλαβής, την παρακολούθηση αποστολής, την επανάληψη της προσπάθειας επίδοσης που υποχρεούνται οι εταιρείες, την παραλαβή με επιφύλαξη, τη δυνατότητα μη υπογραφής με σκοπό την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας και το δικαίωμα αποζημίωσης.

Για τις  Eταιρείες ταχυμεταφορών με γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τη βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ συνιστά να προετοιμαστούν σε επιχειρησιακό επίπεδο για την προσεχή περίοδο έντονης ζήτησης, να επανεξετάσουν προσεκτικά τους προσδοκώμενους χρόνους παράδοσης, να ενημερώσουν έγκαιρα τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/e-shops και κατ’ επέκταση τους χρήστες για τις όποιες μεταβολές, να μεριμνήσουν για την αύξηση των ενεργειών παράδοσης στους παραλήπτες, με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, να αυξήσουν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των αιτημάτων των χρηστών, και να εξαντλούν τη δυνατότητα επαναπροώθησης των αποστολών προς παραλήπτες που απουσίαζαν από το δηλωθέν σημείο παραλαβής.

Μαρία Μόσχου

Πηγή: euro2day.gr