5 Οκτ 2017

Ημερίδα από τον ERGP για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες στις 29 Νοεμβρίου

Η Ομάδα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) πραγματοποιεί ανοικτή ημερίδα/workshop με θέμα «Δίνοντας δύναμη στους καταναλωτές ταχυδρομικών υπηρεσιών: Νέες εξελίξεις, προκλήσεις και λύσεις».
Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις ...
29 Νοεμβρίου (12:00-18:00) στη Βόννη της Γερμανίας (DERAG Hotel Kanzler).
Είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εστιάζοντας ειδικότερα σε ενώσεις καταναλωτών, ταχυδρομικές επιχειρήσεις, ενώσεις εργαζομένων, φορείς επίλυσης διαφορών, αλλά και Πανεπιστήμια.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, αλλά και να εκθέσουν τις απόψεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, μέλη του ERGP.
Η ημερίδα θα καλύψει δύο κύριες ενότητες:
-Η πρώτη ενότητα θα είναι αφιερωμένη στα παράπονα των καταναλωτών και θα εξετάσει πρακτικές και εμπειρίες από τα κράτη-μέλη, ιδίως σχετικά με τη διαφάνεια και την πληρότητα της πληροφόρησης που προσφέρεται στους καταναλωτές, δεδομένου ότι παρατηρείται τα τελευταία χρόνια πληθώρα νέων καινοτόμων τρόπων εξυπηρέτησης και τεχνολογικών εξελίξεων (π.χ. αυτοματοποιημένες θυρίδες)
-Στη δεύτερη ενότητα θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και συζήτηση για τη μελέτη των Κύριων Εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Αγορά. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται με μέριμνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην κατάρτιση του τελικού κειμένου της μελέτης.
Πηγή: https://www.metaforespress.gr