27 Απρ 2017

Τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας δημοσίευσε η ΕΕΤΤ

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, σχετικά με την ποιότητα της Καθολικής Ταχυδρομικής  Υπηρεσίας για το 2016 δημοσίευσε η ΕΕΤΤ. Αναφορικά με την αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας, το ποσοστό επίδοσης ανήλθε σε ...
86,1%  εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάθεσης και σε 99,5% εντός 3  εργάσιμων ημερών.

Για αναλυτικά στοιχεία: KATHOLIKI2016

Πηγή: https://www.metaforespress.gr