27 Απρ 2017

Το ΣτΕ υποχρεώνει πυροσβέστη να αποζημιώσει το Δημόσιο με 53.000 ευρώ

Της Άννας Κανδύλη
Αποζημίωση 53.678 ευρώ υποχρεώθηκε να καταβάλει στο δημόσιο πυραγός του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς αποχώρησε από την υπηρεσία πριν τη λήξη της σύμβασής του!
Την απόφαση αυτή έλαβε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ...
καθώς έκρινε ότι αφού εκπαιδεύτηκε με δαπάνες του Δημοσίου ως χειριστής αεροσκαφών, δεν μπορούσε να αποχωρήσει αυθαίρετα πριν τη λήξη της προβλεπόμενης υποχρεωτικής 10ετούς παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, «οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί 10 έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης». Η υποχρέωση αυτή, κατά τη δικαστική απόφαση- «αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση υπέρτερου δημόσιου σκοπού, ο οποίος ανάγεται στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και εν τέλει στην εξασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία πλήττεται σε περίπτωση που τα στελέχη αυτά, αφού εκπαιδευθούν, μετά και από προγραμματισμό των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε στελεχιακό δυναμικό, αποχωρούν πρόωρα από την υπηρεσία».
Το ποσό της αποζημίωσης που το δικαστήριο επέβαλλε, αντιστοιχεί στους μισθούς που θα ελάμβανε από την ημέρα που αποφάσισε ο ίδιος να αποχωρήσει, το 2010, μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα, το 2016.
Έκανε τα αδύνατα δυνατά για να αποχωρήσει από το Δημόσιο
Ο εν λόγω αξιωματικός εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Επαγγελματιών Χειριστών Αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, αρχικά από τις 19.11.2001 έως τις 30.11.2003, για την απόκτηση πτυχίου χειριστή αεροπλάνων και, ακολούθως, από 14.2.2005 έως 26.2.2006 για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων.
Τον Μάρτιο του 2010, τέσσερα χρόνια δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του, υπέβαλε δυο φορές αίτημα παραίτησης λόγω θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι οποίες απερρίφθησαν καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του ν. 2800/2000, έπρεπε υποχρεωτικά να συμπληρώσει την προβλεπόμενη υποχρεωτική 10ετή παραμονή στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τη λήξη της εκπαιδεύσεώς του.
Αφού δεν τα κατάφερε να αποχωρήσει με αυτό τον τρόπο, υπέβαλλε λίγους μήνες μετά την παραίτησή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος σύμβουλος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στις 7-11-2010, ενημερώνοντας παράλληλα και την υπηρεσία. Ωστόσο, ούτε αυτό το επιχείρημα έγινε δεκτό από το Πυροσβεστικό Σώμα, όμως έκτοτε ο εν λόγω πυραγός εξαφανίστηκε.
Διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκε δύο φορές να καταθέσει χωρίς να ανταποκριθεί. Κατόπιν αυτών, του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αποτάξεως, επειδή απουσίαζε αυθαιρέτως από την υπηρεσία από Τις 8.11.2010 και υποχρεώθηκε να καταβάλλει 53.678,67 ευρώ για «την αποκατάσταση ισόποσης ζημίας που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποτάξεώς του από το Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη συμπλήρωση δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του σ' αυτό».
Πηγή: http://www.enikos.gr