20 Ιουλ 2023

Nέος Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ο Κωνσταντίνος Καράντζαλος

Nέος Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Καράντζαλος. 

Ο Κωνσταντίνος Καράντζαλος (http://users.ntua.gr/karank) είναι Καθηγητής...

Τηλεπισκόπησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει πάνω από 20 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, συμμετοχή και συντονισμό σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα αριστείας/ ανταγωνιστικότητας.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και συντόνισε τη μελέτη για το σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος μικρών δορυφόρων Παρατήρησης Γης καθώς και της υπηρεσίας προγραμματισμού δορυφορικών αποστολών Παρατήρησης Γης.

Είναι αξιολογητής (Evaluator/ Panel Member) σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα στην European Commission; Deutsche Forschungsgemeinschaft; Israel Science Foundation; Belgian Science Policy Office; Netherlands Organisation for Scientific Research; Cineca Consortium of Italian Universities, κοκ.

Στα επαγγελματικά, ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα Δορυφορικά Συστήματα, οι Γεωεπιστήμες και οι Μέθοδοι Παρατήρησης Γης, η Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος, η διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Γεωχωρικών Δεδομένων (Geospatial Big Data), η Όραση Υπολογισμών και Μηχανική Μάθηση.

Έχει δημοσιεύσει σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει αποσπάσει αρκετές διακρίσεις για την επιστημονική συνεισφορά του ερευνητικού του έργου.

Ο Δρ. Καράντζαλος είναι Senior Member της ΙΕΕΕ, προεδρεύει στην ομάδα εργασίας της ISPRS WGIII/2 ‘Spectral and Thermal Data Processing and Analytics’ και συμμετέχει στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή διεθνών έγκυρων συνεδρίων όπως: SpACE Workshop ISPRS Geospatial Week 2023, IEEE WHISPERS 2023, IEEE IGARSS 2024.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr/