12 Απρ 2016

Για το 2017 πάει το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του νέου φορέα. Εως το Δεκέμβριο πρέπει έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Τον Ιούνιο του 2016 πρέπει να έχουν καθοριστεί τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου που θα επιλέξουν τα πρόσωπα του ΔΣ. Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ. 
Φώτης Κόλλιας   
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 πρέπει έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο νέο ταμείο εγγυοδοσίας (ιδιωτικοποιήσεων), αλλά και η κατανομή τους μεταξύ των πυλώνων (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΕΤΑΔ, και «πακέτο» πρόσθετων κρατικών συμμετοχών) σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο της συμφωνίας με τους ....
δανειστές.
Τον Ιούνιο του 2016 η κυβέρνηση και οι θεσμοί πρέπει να έχουν καταλήξει στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του νέου Ταμείου τα οποία στη συνέχεια θα κληθούν να επιλέξουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η επιλογή των μελών του Δ.Σ. θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά.
Τον επόμενο μήνα θα επιλεγούν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των πυλώνων του νέου ταμείου, «με την εξαίρεση του ΤΧΣ», σύμφωνα με το ίδιο κείμενο.
Αναφέρεται, επίσης, πως «το ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα βρίσκονται υπό επαγγελματική διαχείριση, διακριτή από το Δημόσιο». Η σύσταση του νέου ταμείου, στο οποίο θα μεταφερθούν η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και το ποσοστό του Δημοσίου σε κρατικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, θεωρείται, μάλιστα, προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
Από το προσχέδιο προκύπτει, πάντως, πως θα συνεχίσει σχεδόν αυτόνομο το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο μάλιστα καλείται να καταρτίσει νέο χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων.
Στον κατάλογο δεν θα περιλαμβάνονται, φυσικά, οι εννέα ιδιωτικοποιήσεις που λέει πως θα προωθήσει η κυβέρνηση, αλλά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.
 
Πηγή: euro2day.gr