29 Οκτ 2015

Όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ

Η Γραμματεία Ασφαλιστικού της ΠΟΣΤ με βάση το τελευταίο ΦΕΚ (2311/26-10-15) της υπουργικής απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργου Κατρούγκαλου και του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, επεξεργάστηκε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την εγκύκλιο, αλλά και από ....
το νόμο 4336/2015 και σας παρουσιάζει τους τελικούς πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα χρόνια ασφάλισης που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. 
Με την επιφύλαξη πως, αναμένονται να εκδοθούν ακόμα διευκρινιστικές εγκύκλιοι από τα ασφαλιστικά ταμεία, που πιθανόν να συμπεριλαμβάνουν κάποιες μικρο-διαφοροποιήσεις. 
Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο ενδιαφερόμενος συνάδελφος προς συνταξιοδότηση, πριν την λήψη της τελικής απόφασης του, θα πρέπει να ενημερώνεται από το αρμόδιο τμήμα του ασφαλιστικού ταμείου μας. 

Διαβάστε παρακάτω τους αναλυτικούς πίνακες όπως είναι δημοσιευμένοι από την Γραμματεία Ασφαλιστικού στη σελίδα της ΠΟΣΤ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

 ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ
 
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ  31/12/1982
(ΤΑΠ-ΟΤΕ – ΙΚΑ)
  

ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 35ΕΤΙΑ
ΕΩΣ 18/8/2015, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ  (Χ.Ο.Η.)
 
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 19/8/2015 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 58 ΕΤΩΝ
Έτος συμπλήρωσης
των  58 ετών ή Χ.Ο.Η.*
Επί πλέον χρόνος
στην ηλικία
Ηλικία
συνταξιοδότησης
Έως 18/8/2015
Με 35ετία Χ.Ο.Η.
Χ.Ο.Η.*
Από 19/8 – 31/12/2015
6 μήνες
58+6
2016
12 μήνες
59
2017
18 μήνες
59+6
2018
24 μήνες
60
2019
30 μήνες
60+6
2020
36 μήνες
61
2021
42 μήνες
61+6
2022
62 ετών
62
*Η 35ετία Χ.Ο.Η. ισχύει μέχρι 18/8/2015 και εφόσον υπάρχει
 μέχρι τότε, ασκείται οποτεδήποτε


ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 25ΕΤΙΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτος συμπλήρωσης
των 60 ή 65 ετών
Ηλικία για
πλήρη
Ηλικία για
μειωμένη
Έως 18/8/2015
65
60
Από 19/8 - 31/12/2015
65+3* μήνες
60+11* μήνες
2016
65+6
61+9
2017
65,9
62
2018
66
62
2019
66,3
62
2020
66,6
62
2021
66,9
62
2022
67
62


 
* Οι δεκαδικοί αριθμοί μετά τα πλήρη έτη, αφορούν μήνες

ΑΝΔΡΕΣ

Με 25ετία από 1/1/2013 και μετά
67 πλήρης
62 μειωμένη


ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 15ΕΤΙΑ

Με 15ετία και 65 μέχρι 31/12/2012:        στα 65
Με 15 ή και 65 από 1/1/2013 και μετά:   στα 67

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982
Μητέρες ανηλίκου ή γονείς ανίκανων παιδιών (50% και άνω)
ή με ανάπηρο σύζυγο (67% και άνω), χήροι πατέρες ανηλίκου.
Έτος συμπλήρωσης του
νέου ορίου ηλικίας
(55)*
Χρόνος
ασφάλισης
 Όριο
ηλικίας
Έτη Χ.Ο.Η. και νέα
ηλικία σύνταξης
Έως 18/8/2015
24
52
31 έτη - Χ.Ο.Η.
Από 19/8 – 31/12/2015
24
55+11
55+11 και 31 έτη
2016
24,5
56+9
56+9 και 31,5 έτη
2017
25
57+8
57+8 και 32 έτη
2018
25
58+6
58+6 και 32 έτη
2019
25
59+5
59+5 και 32 έτη
2020
25
60+3
60+3 και 32 έτη
2021
25
61+2
61+2 και 32 έτη
2022
25
62
62 και 32 έτη
*Από 19/8/2015 και μετά, η βάση εκκίνησης της ηλικίας
είναι το 55ο έτος και ανάλογη αύξηση άμεσα (πλήρης σύνταξη).


Μητέρες/ Χήροι πατέρες ανηλίκου με 5.500 η.α.
 (18 έτη  και 4 μήνες), πριν το 1983
Έτος συμπλήρωσης
του αντίστοιχου ορίου
ηλικίας και έτος
συνταξιοδότησης
Ηλικία με προϋποθέσεις
         2010


πλήρης        μειωμένη
Ηλικία με προϋποθέσεις
          2011

πλήρης      μειωμένη
Ηλικία με προϋποθέσεις
        2012


πλήρης     μειωμένη
Έως 18/8/2015
55                  50
57                 52
60               55
Από 19/8-31/12/2015
56,6               55
58,3              55
60,11         56,6
2016
58                  56,9
59,6              56,9
61,9           58
2017
59,6               58,5
60,9              58,5 
62,8           59,6
2018
61                  60,2
62                 60,2
63,6           61
2019
62,6               61,10
63,3              61,10
64,5           62
2020
64                  62
64,6              62
65,3           62
2021
65,6               62
65,9               62
66,2           62
2022
67                  62
67                 62
67               62


Γυναίκες έγγαμες με ενήλικα παιδιά
ή χωρίς παιδιά
(πριν το 1983)
Έτος συμπλήρωσης της
ηλικίας
(60 ή 55) και
των  ετών ασφάλισης
Ηλικία
για πλήρη
Ηλικία για
μειωμένη
Έτη Χ.Ο.Η. (πλήρης)
ή με ηλικία
(55+)
από 19/8/2015
2010: 60 ή 55  με 24 έτη
60
55
31 Χ.Ο.Η.
2011: 60 ή 55 με 24,5 έτη
61
56
31,5 Χ.Ο.Η.
2012: 60 ή 55 με 25 έτη
62
57
32 Χ.Ο.Η.
2013: 60 ή 55 με 25 έτη
67
62
32 Χ.Ο.Η.
Έως 18/8/2015  με  25ετία
67
62
32  Χ.Ο.Η.
Από 19/8/ - 31/12/2015
67
62
55+11   και 32
2016
67
62
56+9     και 32
2017
67
62
57+8     και 32
2018
67
62
58+6     και 32
2019
67
62
59+5     και 32
2020
67
62
60+3     και 32
2021
67
62
61+2     και 32
2022
67
62
62        πλήρης

Γυναίκες γενικά έως το 1992 με 25ετία
ανάλογα πότε συμπληρώνουν την ηλικία των 60 ή 55 ετών
Έτος συμπλήρωσης
των 60 ή 55 ετών
Χρόνος
ασφάλισης
Ηλικία
για πλήρη
Ηλικία για
μειωμένη
2010: 60 ή 55
25
60
55
2011: 60 ή 55
25
61
56
2012: 60 ή 55
25
62
57
2013: 60 ή 55
25
67
62


Γυναίκες με 3 τουλάχιστον παιδιά ή χήροι πατέρες ανηλίκου ή διαζευγμένοι με 3 παιδιά (ανήλικο), με 20ετία και όριο ηλικίας.
Έτος συμπλήρωσης
 της ηλικίας και συνταξιοδότησης
Έτος συμπ/ρωσης 20ετίας
        
              2010
πλήρης
Έτος συμπλήρωσης της 20ετίας και ηλικία
       
               2011
πλήρης
 Έτος  συμπλήρωσης 20ετίας και ηλικία
         
 2012
πλήρης
Έως 18/8/2015
Χ.Ο.Η.
52
55
Από 19/8 – 31/12/2015
Χ.Ο.Η.
55
56,6
2016
Χ.Ο.Η.
56,9
58
2017
Χ.Ο.Η.
58,5
59,6
2018
Χ.Ο.Η.
60,2
61
2019
Χ.Ο.Η.
61,10
62,6
2020
Χ.Ο.Η.
63,7
64
2021
Χ.Ο.Η.
65,3
65,6
2022
Χ.Ο.Η.
67
67


ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΑΜΕΣ  Ή ΧΗΡΕΣ  Ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982
ΜΕ 25ΕΤΙΑ Ή ΜΕ 35ΕΤΙΑ Χ.Ο.Η.
Έτος συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας
των 60 ή 55 ετών ή
των 58 από 19/8/2015
Απαιτούμενος
χρόνος
Ηλικία
συνταξιοδότησης

πλήρης - μειωμένη
Με 35ετία, Χ.Ο.Η.
ή με εξέλιξη της
 ηλικίας των 58
από 19/8/15 (πλήρης)
2010: 60 ή 55
25
60                 55
Χ.Ο.Η.  με 35ετία
2011: 60 ή 55
25
61                 56
Χ.Ο.Η.  με 35
2012: 60 ή 55
25
62                 57
Χ.Ο.Η.  με 35
2013: 60 ή 55
25
67                 62
Χ.Ο.Η.  με 35
Έως 18/8/2015
25
67                 62
Χ.Ο.Η.  με 35ετία
Από 19/8 – 31/12/2015
25
67                 62
58,6 μήνες και 35
2016
25
67                 62
59 και 35
2017
25
67                 62
59,6 και 35
2018
25
67                 62    
60 και 35
2019
25
67                 62
60,6 και 35
2020
25
67                 62
61 και 35
2021
25
67                 62
61,6 και 35
2022
25
67                 62
62

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 15ΕΤΙΑ ΠΛΗΡΗΣ
60 ετών το 2010: στα 60
60 ετών το 2011: στα 61
60 ετών το 2012: στα 62
60 ετών από 1/1/2013 και μετά: στα 67Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/1983 – 31/12/1992
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας
Έτος συμπλήρωσης ηλικίας και έτος
συνταξιοδότησης
Όριο ηλικίας και έτη ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας
 
2010               2011                 2012
Έως 18/8/2015
58 + 35 έτη
58 + 36 έτη
59 + 37 έτη
Από 19/8 – 31/12/2015
58,6 μήνες
58,6 μήνες
59,5 μήνες
2016
59
59
59,9
2017
59,6
59,6
60,2
2018
60
60
60,6
2019
60,6
60,6
60,11
2020
61
61
61,3
2021
61,6
61,6
61,8
2022
62
62
62


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με την 35ετία από 1/1/2013 και μετά και με πλασματικά έτη, ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη που απαιτείται να συνυπάρχουν τόσο τα έτη ασφάλισης ( 40 ), όσο και το όριο ηλικίας των 62 για συνταξιοδότηση.
 

Μητέρες ανηλίκου με 25ετία/χήροι πατέρες ανηλίκου
Έτος συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας
και συνταξιοδότησης
Έτος κατοχύρωσης
          2010
πλήρης
Έτος κατοχύρωσης
        
 2011
πλήρης - μειωμένη
 Έτος κατοχύρωσης
         
 2012
πλήρης - μειωμένη
Μέχρι 18/8/2015
50                    
52                  50
55                 53
Από 19/8 – 31/12/2015
55            
55                  55    
56,6              56,6
2016
56,9              
56,9               56,9
58                 58
2017
58,5            
58,5               58,5
59,6              59,6
2018
60,2                
60,2               60,2
61                 61
2019
61,10           
61,10             61,10
62,6           62           
2020
63,7             
63,7               62
64                 62
2021
65,3
65,3               62
65,6              62
2022
67              
67                  62
67                 62

Όσες  ασφαλισμένες μητέρες  συμπλήρωσαν την 25ετία με ανήλικο από 1/1/2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται στα 67 με πλήρη σύνταξη και στα 62 με μειωμένη.

Μητέρες/χήροι πατέρες ανηλίκου με 5.500 η.α. (18,3 έτη)
Έτος συμπλήρωσης
του αντίστοιχου ορίου
ηλικίας και έτος
συνταξιοδότησης
Ηλικία με
 προϋποθέσεις

         2010

πλήρης - μειωμένη
Ηλικία με
προϋποθέσεις

          2011
πλήρης - μειωμένη
Ηλικία με
προϋποθέσεις

        2012

πλήρης - μειωμένη
Έως 18/8/2015
55                  50
57                 52
60               55
Από 19/8-31/12/2015
56,6               55
58,3              55
60,11         56,6
2016
58                  56,9
59,6              56,9
61,9           58
2017
59,6               58,5
60,9              58,5 
62,8           59,6
2018
61                  60,2
62                 60,2
63,6           61
2019
62,6               61,10
63,3              61,10
64,5            62
2020
64                  62
64,6              62
65,3           62
2021
65,6               62
65,9               62
66,2            62
2022
67                  62
67                 62
67             62


Γυναίκες γενικά με 25ετία
ανάλογα πότε συμπληρώνουν την ηλικία των 60 ή 55 ετών
Έτος συμπλήρωσης
των 60 ή 55 ετών
Χρόνος
ασφάλισης
Ηλικία
για πλήρη
Ηλικία για
μειωμένη
2010:   60 ή 55
25
60
55
2011:   60 ή 55
25
61
56
2012:   60 ή 55
25
62
57
2013:   60 ή 55
25
67
62

Γυναίκες με 3 τουλάχιστον παιδιά ή χήροι πατέρες ανηλίκου ή άνδρες διαζευγμένοι με 3 παιδιά (με 20ετία)
Έτος συμπλήρωσης
 ορίου ηλικίας και συνταξιοδότησης
Έτος συμπλήρωσης 20ετίας
          2010
πλήρης
Έτος συμπλήρωσης
20ετίας και ηλικία

          2011
πλήρης
 Έτος  συμπλήρωσης 20ετίας και ηλικία
         
 2012
πλήρης
Έως 18/8/2015
Χ.Ο.Η.
52
55
Από 19/8 – 31/12//2015
Χ.Ο.Η.
55
56,6*
2016
Χ.Ο.Η.
56,9
58
2017
Χ.Ο.Η.
58,5
59,6
2018
Χ.Ο.Η.
60,2
61
2019
Χ.Ο.Η.
61,10
62,6
2020
Χ.Ο.Η.
63,7
64
2021
Χ.Ο.Η.
65,3
65,6
2022
Χ.Ο.Η.
67
67
 *Οι δεκαδικοί αριθμοί μετά τα πλήρη έτη αφορούν μήνες

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 15ΕΤΙΑ

60 ετών το 2010: στα 60
60 ετών το 2011: στα 61
60 ετών το 2012: στα 62
60 ετών από 1/1/2013: στα 67
Όλες οι γυναίκες που συμπλήρωσαν την ηλικία των 60 ετών από 1/1/2013 και μετά συνταξιοδοτούνται στα 67 με πλήρη σύνταξη.


ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 25ΕΤΙΑ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτος συμπλήρωσης
 των 60 ή 65 ετών και
συνταξιοδότησης


Ηλικία για
πλήρη
Ηλικία για
μειωμένη
Έως 18/8/2015
65
60
Από 19/8 – 31/12/2015
65,3
60,11
2016: 65 ή 60 ετών
65,6
61,9
2017: 65 ή 60
65,9
62
2018: 65 ή 60
66
62
2019: 65 ή 60
66,3
62
2020: 65 ή 60
66,6
62
2021: 65 ή 60
66,9
62
2022: 65 ή 60
67
62

ΜΕ 25ΕΤΙΑ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Πλήρης στα 67
Μειωμένη στα 62

 

ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ 15ΕΤΙΑ
Με 15ετία και 65 ετών μέχρι 31/12/2012: στα 65
Με 15ετία ή 65 ή και τα δύο από 1/1/2013 και μετά: στα 67


Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993
ΕΝΙΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΑΝΔΡΕΣ
ΜΕ 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών:
πλήρης σύνταξη στα 62

 

ΜΗΤΕΡΕΣ/ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ

Απαιτούνται 3 προϋποθέσεις ταυτόχρονα.
α) έτη ασφάλισης
β) ανηλικότητα και
γ) ηλικία, μέχρι 31/12/2012:

Πλήρης σύνταξη στα 55
μειωμένη στα 50

Από 1/1/2013 και μετά:
Πλήρης σύνταξη:    στα 67
μειωμένη σύνταξη: στα 62

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  - ΑΝΔΡΕΣ  ΜΕ 15ΕΤΙΑ
Με 15ετία και 65 ετών μέχρι 31/12/2012:
στα 65 πλήρη στα 60 μειωμένη
με 15ετία ή και 65 ετών από 1/1/2013 και μετά:
στα 67 πλήρη και στα 62 μειωμένη


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή δεν έχουν βγεί ακόμα διευκρινιστικές εγκύκλιοι, παρά μία υπουργική απόφαση, οι ασφαλισμένοι πρέπει
οπωσδήποτε να διασταυρώνουν με το ταμείο τις λεπτομέρειες ή την κάθε περίπτωση για την πιστή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων και ορίων ηλικίας που ισχύουν από 19/8/2015.
Εμείς ενημερώνουμε, τα ταμεία απονέμουν τις συντάξεις επίσημα.

Πηγή: www.postnet.gr