29 Οκτ 2015

Στον "αέρα" 300.000 ασφαλισμένοι από τα νέα όρια συνταξιοδότησης

Του Δημήτρη Κατσαγάνη
 
Νέες…  εφαρμοστικές εγκυκλίους, αν μη τι άλλο από τα ασφαλιστικά ταμεία, μπορούν να φέρουν οι δύο  εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις για τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν από την ....
αρχή της εβδομάδες.
Οι εν λόγω εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις αφορούν στην  κατάργηση της 35ετίας στο δημόσιο  και την έξοδο με πλήρη σύνταξη στα 67 έτη ακόμα και για εκείνους που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι δύο αποφάσεις αφορούν 300.000 ασφαλισμένους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που βρίσκονται στον "προθάλαμο" της συνταξιοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα με την κοινή υπουργική απόφαση των Γ. Κατρούγκαλου – Γ. Χουλιαράκη που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του δημοσίου και πριν από το 1983 δεν θα μπορούν πλέον να συνταξιοδοτηθούν  με 35 ή 37 χρόνια ασφαλιστικού βίου,   χωρίς όριο ηλικίας.

Με την υπουργική απόφαση του κ. Κατρούγκαλου στις 26 Οκτωβρίου στέλνονται στα 67  τέσσερις βασικές κατηγορίες :

-  η μεγάλη  πλειοψηφία των ασφαλισμένων όλης της χώρας, δηλαδή οι   ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης)
- οι μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης
-  οι ασφαλισμένοι με 25ετή υπηρεσία
-  οι ασφαλισμένοι με 10.000 ημέρες ασφάλισης

Έξι γκρίζες  ζώνες

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον εργατολόγο, κ. Γιώργο Κουτσούκο με τον οποίο συνομίλησε το Capital.gr, υπάρχουν έξι γκρίζες ζώνες στις δύο υπουργικές αποφάσεις :
 
1. Και οι δυο Υπουργικές Αποφάσεις περιέχουν μαθηματικά δεδομένα (χαρακτηριστική η παράθεση αλγορίθμων και ..μαθηματικών εξισώσεων ως προς τα όρια ηλικίας) που είναι δυσνόητα στο κοινό. Επίσης, η χρήση δεκαδικών αριθμών σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που υπήρχαν ιδίως στους ν. 3863/2010 και ν. 4093/2012 (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με 10.000 ημέρες ασφάλισης) καθιστά ακόμη ακατανόητο τον τρόπο μετάβασης στα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 18/08/2015 έως και 01/01/2022 μετά τον ν. 4336/2015. Υποτίθεται πως ο σκοπός των Υπουργικών αποφάσεων είναι να εξειδικεύσουν επαρκώς και σαφώς το περιεχόμενο του ν. 4336/2015 και να είναι προσιτές, ως προς το γράμμα τους, στην ασφαλιστική κοινότητα.
2. Δυσχεραίνεται, επίσης, το έργο των υπαλλήλων των Τμημάτων Συντάξεων των Ταμείων και ιδίως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  που θα πρέπει να αναλύσουν εκ νέου και να απλοποιήσουν ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων, με εγκυκλίους που θα πρέπει να εκδώσουν στη συνέχεια.
 
3. Περιπτώσεις ατόμων που θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας χωρίς να πρέπει να συμπληρώσουν 35ετία ή 37ετία υπάγονται και εκείνα στον πίνακα 1 (σ.σ. που αφορά όσους συνταξιοδοτούνται στα 62 έτη, βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο ΦΕΚ για όρια ηλικίας συνταξιοδότησης) με εναρκτήριο ηλικιακό έτος τα 55, αλλά με όριο ηλικίας τα 62 (αντί ίσως του πίνακα 2 με όριο ηλικίας τα 67).
Ενδεχομένως εδώ να υφίσταται ζήτημα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ατόμων της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή της  άνευ ορίου συνταξιοδότησης (που ανήκουν κυρίως στους πριν το 1983 ασφαλισμένους), καθώς π.χ οι έγγαμες γυναίκες στο Δημόσιο, ασφαλισμένες πριν την 01/01/1983 (οι οποίες συνταξιοδοτούνταν με 24,5 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας) ή οι τρίτεκνες στο Δημόσιο που συνταξιοδοτούνταν με 20 έτη ασφάλισης, εφόσον τα συμπλήρωναν μέχρι 31/12/2010, ακολουθούν περίπου τον ίδιο ρυθμό μετάβασης ανά έτος έως και το 2022 με εκείνους που θεμελιώνουν με διατάξεις 35ετίας. 
4. Παρότι εξαιρούνται οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, φαίνεται ότι τελικώς αυτό αφορά μόνο τις περιπτώσεις της συμπλήρωσης των 4.500 ενσήμων (εκ των οποίων τα 3.600 πρέπει να είναι βαρέα), ενώ αποκλείονται της εξαίρεσης (και εμπίπτουν στις μεταβάσεις) οι υπαγόμενοι στα βαρέα, με τις διατάξεις της 35ετίας (10.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 7.500 πρέπει να είναι βαρέα).
 
5. Το ποσοστό της extra μείωσης του 10% δεν διευκρινίζεται εάν, πώς και για πόσο χρονικό διάστημα (π.χ μέχρι το νέο όριο ηλικίας  πλήρους συνταξιοδότησης;) θα εφαρμόζεται σε εκείνους που πρόλαβαν να θεμελιώσουν μέχρι 18/08/2015 δικαίωμα σε μειωμένη σύνταξη, αλλά όχι και σε πλήρη. Οι εγκύκλιοι των Ταμείων θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πλήρως το ζήτημα αυτό.
6. Δεν διευκρινίζεται αν οι αλλαγές αυτές θα αφορούν και , αν ναι, σε τι έκταση το ΝΑΤ και τον ΟΓΑ. Γίνεται αόριστη αναφορά στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πηγή: www.capital.gr