25 Μαρ 2015

Κομισιόν: Πράσινο φως σε 22 νέα εθνικά προγράμματα για το άσυλο και την μετανάστευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα 22 νέα πολυετή εθνικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την...
περίοδο 2014-2020. Εντός του τρέχοντος έτους θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα. Αυτές οι δύο πτυχές χρηματοδότησης της ΕΕ ενισχύουν τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της εσωτερικής ασφάλειας.
Η ενίσχυση που χορηγεί το ΤΑΜΕ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για: τη βελτίωση των ικανοτήτων υποδοχής, τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αύξηση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Το πρόγραμμα ΤΕΑ υποστηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών (ιδίως μέσω της χρήσης σύγχρονων διαλειτουργικών τεχνολογιών), τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως είναι η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η εγκληματικότητα και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής. Η αποτελεσματική από κάθε άποψη μεταναστευτική πολιτική αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχία των κοινωνιών μας. Στόχος μας είναι η ευημερία και η ασφάλεια των ανθρώπων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν μόνα τους να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σταθερά σημαντική ενίσχυση στα κράτη μέλη και το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον».

Πηγή:http://www.zougla.gr