18 Μαρ 2015

Κεφάλαια 1,3 δισ. άντλησε το Δημόσιο από τρίμηνα έντοκα

Κατά 1,30 φορές καλύφθηκε η σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, με το υπουργείο Οικονομικών να αντλεί 1,3 δισ. ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο 2,70%, όσο ήταν και στη δημοπρασία της προηγούμενης ....
εβδομάδας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίων Σχέσεων (ΟΔΔΗΧ), «σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές».

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή : left.gr
Κατά 1,30 φορές καλύφθηκε η σημερινή δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, με το υπουργείο Οικονομικών να αντλεί 1,3 δισ. ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο 2,70%, όσο ήταν και στη δημοπρασία της προηγούμενης εβδομάδας.


Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίων Σχέσεων (ΟΔΔΗΧ), «σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές».

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
- See more at: http://left.gr/news/kefalaia-13-dis-antlise-dimosio-apo-trimina-entoka#sthash.es0FIZKC.dpuf