13 Φεβ 2015

Πρόσληψη 30 εποχικών υπαλλήλων Εσωτ. Εκμ/σης στην Αττική

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (30) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την ....
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες του Κέντρου Διαλογής Αττικής και του κέντρου Αεροπορικού Ταχυδρομείου. 
Διαβάστε την σχετική προκήρυξη εδώ