15 Μαΐ 2013

Εκρηκτικό μίγμα για τους μη μισθωτούς από τα νέα τεκμήρια

Μεγάλες επιβαρύνσεις φέρνουν οι νέες διατάξεις
Μπορεί οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου να αφορούν σε υποθέσεις όπου υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός, παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, δεν τηρούνται φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν πληροφορίες για παράνομα ή... αδήλωτα εισοδήματα και δαπάνες, ωστόσο η εφαρμογή τους και ο συνδυασμός τους με τα νέα τεκμήρια θα μπορούσε να αποτελέσει εκρηκτικό μίγμα για μη μισθωτούς και ανέργους.
Σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν από το 2013 το τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται με 26% από το πρώτο ευρώ, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μάλιστα, η φορολογική επιβάρυνση προσαυξάνεται περαιτέρω επειδή στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου οικονομικού έτους.

Αν ένας φορολογούμενος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% της διαφοράς μεταξύ του δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος επιβαρύνεται με φόρο ποινής 10%.

Παρακάτω παρατίθενται ακραία παραδείγματα φορολόγησης βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος, όπως αυτό θα μπορούσε να προκύψει από τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΝΕΡΓΗ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
0 ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΕΗ
800 ευρώ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
180 ευρώ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
200 ευρώ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4.000 ευρώ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
3.000 ευρώ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2.500 ευρώ
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
10.680 ευρώ

ΦΟΡΟΣ
5.372

ΝΕΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2.500 ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΕΗ
600 ευρώ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
270 ευρώ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5.000 ευρώ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
3.000 ευρώ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2.640 ευρώ
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
11.510
ΦΟΡΟΣ
5.539

ΝΕΟΣ ΑΓΑΜΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
4.000 ευρώ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΔΕΗ
600 ευρώ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
400 ευρώ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3.000 ευρώ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
4.000 ευρώ
ΔΑΝΕΙΑ/ΚΑΡΤΕΣ
6.000 ευρώ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
3.000 ευρώ
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2.000 ευρώ
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
17.000 ευρώ

ΦΟΡΟΣ
8.151 ευρώ


Πηγή:http://www.newsbeast.gr