11 Μαΐ 2013

Παράταση των περιορισμών κατά 7 ημέρες

Το 11o Διάταγμα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε αλλαγές επί του 10ου Διατάγματος, που εξέδωσε στις 25 Απριλίου, κατά το οποίο επήλθαν σημαντικές χαλαρώσεις στις συναλλαγές, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου....

Όπως μεταδίδει το Sigmalive, η ισχύς του Διατάγματος είναι για επτά ημέρες.

Ειδικότερα, το μέγιστο ποσό ανάληψης από τις Αυτόματες Ταμειακές Μηχανές παραμένει 300 ευρώ.
Οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων (transfers) σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας παραμένουν στις 10.000 ευρώ μηνιαίως, για φυσικά πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο. Οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, μέχρι 300.000 ευρώ ανά συναλλαγή, είναι ελεύθερες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Οι πληρωμές και οι μεταφορές χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας, πέραν των 300.000 ευρώ ανά συναλλαγή, επιτρέπονται για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων στο πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.
Οι πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων, εκτός της Δημοκρατίας, για συναλλαγές που εμπίπτουν στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, των οποίων τα όρια διαμορφώνονται ως εξής: μέχρι 500.000 ευρώ ανά συναλλαγή με παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής, από 500.001 ευρώ μέχρι 1.000.000 ευρώ ανά συναλλαγή, με έγκριση από την Επιτροπή στην οποία υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα σχετικός τυποποιημένο κατάλογος που περιλαμβάνει τις πληρωμές αυτές και πέραν από 1.000.000 ευρώ ανά συναλλαγή, με έγκριση από την Επιτροπή στην οποία υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα το αίτημα για κάθε πληρωμή ή μεταφορά και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Πηγή:http://www.zougla.gr