23 Μαρ 2013

Κατασχέσεις για οφειλές πάνω από 50.000 ευρώ

Μνημόνιο – φωτιά για τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ετοίμασε η τρόικα εν όψει της τελικής αξιολόγησης για την εκταμίευση της δόσης του Απριλίου.
Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου Μνημονίου που παρουσιάζει ο «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», οι δανειστές...
αποδέχονται την κατ’ εξαίρεση ενιαία ρύθμιση για φόρους και εισφορές με 48 δόσεις και πάντως, όχι πέραν του Δεκεμβρίου του 2016, ενώ επιμένουν, όπως η «πάγια» ρύθμιση που θα έχει  μόνιμο χαρακτήρα να μην ξεπερνά τοις 12 δόσεις.
Οι οφειλές διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, με κριτήριο το ποσό των 50.000 ευρώ. Όσοι χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ θα πρέπει να αποδείξουν με επαρκή οικονομικά στοιχεία ότι είναι βιώσιμοι και ότι μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και αν δεν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, τότε η υπαγωγής τους σε καθεστώς ρύθμισης θα μπορεί να γίνει μόνο εφόσον παρουσιάσουν και δεσμεύσουν έναντι της συνολικής οφειλής περιουσιακά στοιχεία.
Η συνταγή των δανειστών περιλαμβάνεται και στην εμπιστευτική 50σέλιδη έκθεση που κατήρτισαν στα μέσα Φεβρουαρίου  στελέχη του ΔΝΤ και στην οποία, μεταξύ άλλων, προτείνουν να ανατεθεί σε τρίτους η έκδοση κατασχετηρίων-εξπρές για τα μη εξυπηρετούμενα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στο Μνημόνιο της τρόικας για τα ληξιπρόθεσμα χρέη υπάρχει και ένας άλλος όρος που μπορεί να τινάξει στο αέρα ακόμη και τους συνεπείς οφειλέτες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της έλλειψης ρευστότητας. Ο όρος που θέτουν είναι να αντικατασταθεί η ποινή της έντοκης προσαύξησης μιας οφειλής που είναι σε καθυστέρηση με επιτόκιο υπερημερίας, όπως συμβαίνει για κάποιον που χρωστά σε τράπεζα.

Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Πηγή:http://www.enikos.gr