6 Μαρ 2012

Θετική ανταπόκριση για το PSI από 7 ασφαλιστικά Ταμεία και ΑΕΔΑΚ

Δεν αποδέχθηκαν το κούρεμα των ομολόγων τους 5 συνολικά Ταμεία
Θετική ήταν η ανταπόκριση των Διοικητικών Συμβουλίων 7 ασφαλιστικών Ταμείων και της ΑΕΔΑΚ στην απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53%, στα πλαίσια του PSI.
Τα Ταμεία που δέχθηκαν μετά από αποφάσεις των ....
Διοικητικών τους Συμβουλίων να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κουρέματος, είναι το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταμείο του ΙΚΑ, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, (ΟΠΑΔ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ).
Δεν αποδέχθηκαν το κούρεμα των ομολόγων τους 5 συνολικά Ταμεία. Πρόκειται για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο ασφαλίζονται νομικοί, υγειονομικοί κ.λ.π., το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
Τα Διοικητικά Συμβούλια δύο Ταμείων συνεχίζουν και αύριο τις συνεδριάσεις τους, οπότε και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Πρόκειται για τις διοικήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).
Συνολικά η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χέρια τους τα συγκεκριμένα Ταμεία, ανέρχεται στα 6,4 δισ. ευρώ. Τα ομόλογα των Ταμείων που συμφωνούν να ενταχθούν στο PSI, είναι αξίας 2,7 δισ., εκείνων που δεν δέχονται είναι αξίας 2 δισ. και των 2 Ταμείων που θα αποφασίσουν αύριο είναι αξίας 1,7 δισ. ευρώ.  
Πηγή: http://www.24h.gr/