29 Φεβ 2012

Γιατί καθυστερεί η ένταξη των ένοπλων φυλάκων στον ΓΚΠ ΕΛΤΑ ; ;

Στις 15 Δεκεμβρίου υπογράφηκε κοινή συμφωνία μεταξύ Διοίκησης ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ, στην οποία τα δύο μέρη συμφώνησαν πως:  "Ο ΕΛΤΑ εντός διμήνου θα εξετάσει τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ και τις ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ, του προσωπικού που...
έχει προσληφθεί στο πλαίσιο των οριζομένων στην 7012/30-03-2006 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για την ασφάλεια και τη φρούρηση των εγκαταστάσεων του".
Αυτό το θέμα αφορά τους Συναδέλφους ένοπλους φύλακες.

Κατά την συζήτηση του παραπάνω θέματος στο ΔΣ της ΠΟΣΤ για την χορήγηση εξουσιοδότησης στο προεδρείο της εκτελεστικής να υπογράψει την κοινή συμφωνία, διαφωνήσαμε σαν παράταξη και ως προς τη διατύπωση του κειμένου (....θα εξετάσει τις προϋποθέσεις...), αλλά και ως προς τον χρόνο επίλυσης του ζητήματος και ζητήσαμε να ενταχθούν οι Συνάδελφοι άμεσα στον ΓΚΠ ΕΛΤΑ.
Δυστυχώς σήμερα έχουν περάσει δυόμιση μήνες από την υπογραφή της κοινής συμφωνίας και δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία ένταξης των Συναδέλφων.
Καλούμε την Διοίκηση και την ΠΟΣΤ να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της δέσμευσης, που απορρέει από την κοινή συμφωνία.