29 Αυγ 2011

Έκπτωση τόκου μόνο για την πρώτη κατοικία

Νέα ανατροπή στη φορολογία

Μόνο για την κατοικία που αποκτήθηκε χρονικά πρώτη θα ισχύει το δικαίωμα έκπτωσης των τόκων από.. το φόρο δύο ή περισσότερων στεγαστικών δανείων για την απόκτηση δύο ή περισσοτέρων πρώτων κατοικιών, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έκανε δεκτή ο Αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Π. Οικονόμου.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 270/2011 του Α’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δικαίωμα έκπτωσης των τόκων από το φόρο δύο ή περισσότερων στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψής τους, για την απόκτηση δύο ή περισσοτέρων πρώτων κατοικιών ταυτόχρονα, εφόσον για το κάθε δάνειο πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκπτωση τόκων, ισχύει μόνο για την κατοικία που αποκτήθηκε χρονικά πρώτη από το φορολογούμενο, έστω και αν αυτή έχει εν τω μεταξύ εκποιηθεί.


Επίσης με την ανωτέρω γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε κατά πλειοψηφία ότι στην περίπτωση της ανέγερσης ή αποπεράτωσης πρώτης κατοικίας με λήψη στεγαστικού δανείου η εξέταση της συνδρομής της ως άνω αρνητικής προϋπόθεσης θα πρέπει να γίνεται μόνο μια φορά κατά τον κρίσιμο χρόνο (ήτοι κατά τον χρόνο υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου).


Πηγή: http://www.newsbeast.gr/