6 Αυγ 2011

Ερώτηση Β. Οικονόμου για τον τοπικό τύπο

Προς: Υπουργό Επικρατείας
Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Επαναπροσδιορισμός του Τοπικού Τύπου και μέτρα για την...
επιβίωσή του

Κύριοι Υπουργέ,
Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Ενημέρωσης αλλάζουν οι προϋποθέσεις για την παροχή έκπτωσης στο τιμολόγιο των ΕΛΤΑ για την διακίνηση των εφημερίδων. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ότι το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου το οποίο θα καθοριστεί με κοινή σας υπουργική απόφαση, αφορά :α) ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.3548/2007, β) οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.3548/2007, γ) άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν μέλη τους.
Στην σημερινή οικονομική συγκυρία όπου οι Ημερήσιες Εφημερίδες μετατρέπονται σε Εβδομαδιαίες, Εβδομαδιαίες τοπικές Εφημερίδες κλείνουν ή γίνονται 15νθήμερες ή μηνιαίες τακτικής έκδοσης, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η διατύπωση κριτηρίων για τον Τοπικό Τύπο, κυρίως σε ότι αφορά τις 15νθήμερες και τι μηνιαίες, δεδομένο μάλιστα ότι λόγω του Καλλικράτη επήλθε τροποποίηση ορίων στους Δήμους με αποτέλεσμα οι μικροί πλέον Δήμοι να έχουν περισσότερους από 30000 κατοίκους! Όπως καταλαβαίνετε, οι τοπικές εφημερίδες που παρέχουν έγκυρη ενημέρωση στους πολίτες για την τοπική τους κοινωνία έχουν να αντιμετωπίσουν την μείωση των διαφημιζόμενων λόγω της κρίσης, οφείλουν να αυξήσουν τον αριθμό φύλλων προκειμένου να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα όρια των Δήμων και όπως μαθαίνουμε θα μειωθεί και η δυνατότητά τους αποστολής των εφημερίδων ταχυδρομικά στους συνδρομητές τους, μειώνοντας τον επιτρεπόμενο αριθμό φύλλων στο μισό από ότι ίσχυε μέχρι σήμερα!
Εάν σκοπεύετε όπως ακούγεται να καταθέσετε νέο νόμο που θα τακτοποιεί τα ζητήματα του τύπου, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να προβείτε σε διατύπωση νέων κριτηρίων για τον Τοπικό Τύπο, κυρίως στις 15νθήμερες και Μηνιαίες, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του Τοπικού Τύπου στα όρια των Δήμων της κυκλοφορίας τους, υιοθετώντας πληθυσμιακά κριτήρια αναλογικά με τον αριθμό φύλλων. Τέλος είναι νομίζουμε ευκαιρία να εξετάσετε το ενδεχόμενο απαλλαγής καταβολής αγγελιοσήμου για όλες τις Τοπικές Εφημερίδες, προκειμένου να διευκολύνετε με αυτόν τον τρόπο την προσέλκυση διαφημιζόμενων.
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
1. Ποιες είναι οι νέες προϋποθέσεις για την ένταξη των τοπικών εφημερίδων στο ειδικό τιμολόγιο των εκδοτών αναφορικά με την ταχυδρομική διακίνηση;
2. Για ποιους λόγους μειώνετε τον επιτρεπόμενο αριθμό φύλλων που διακινείται με το ειδικό τιμολόγιο καθιστώντας αμφίβολη την βιωσιμότητα πολλών συνδρομητικών εφημερίδων;
3. Σκοπεύετε να επαναπροσδιορίσετε την έννοια του τοπικού τύπου λαμβάνοντας υπόψη σας τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο Καλλικράτης και αποσαφηνίζοντας κριτήρια για τις 15νθήμερες και Μηνιαίες εφημερίδες;
4. Ειδικά για την Περιφέρεια της Αττικής τι κριτήρια σκοπεύετε να υιοθετήσετε για τον τοπικό τύπο με δεδομένο ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας με τεράστιους σε έκταση και πληθυσμό Δήμους;
5. Σε ποιες ρυθμίσεις θα προβείτε προκειμένου να βοηθήσετε την επιβίωση των τοπικών εφημερίδων και να διασφαλίσετε με αυτό τον τρόπο χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα που επιβιώνουν από τον τοπικό τύπο;

ΟΙ 
ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ