6 Μαΐ 2011

Πρόσληψη 30 εποχικών υπαλλήλων από τα ΕΛΤΑ στην Αττική

Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων (7 .Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης πλήρους απασχόλησης...
χρονικής διάρκειας 8 μηνών, και πέντε (5) .Ε. ιανομέων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των καταστημάτων Κορωπίου, Ραφήνας, Μαρκόπουλου, Καπανδριτίου, Νέας Μάκρης, Αυλώνας, Λαυρίου, Κερατέας και Μαραθώνα, καθώς και δέκα οκτώ (18) ατόμων Y.E. διαμετακομιστές πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Πατήστε (εδώ) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη "λήψη αρχείου" για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.