6 Μαΐ 2011

Πότε η Εφορία μας θεωρεί ύποπτους για φορολογικό έλεγχο - Τα 10 σημαντικότερα σημεία της δήλωσης

Υψηλές επιστροφές φόρου εισοδήματος αλλά και μεγάλα ποσά αποδείξεων που δεν δικαιολογούνται από το εισόδημα του... υπόχρεου, αποτελούν τα σημεία στα οποία θα στρέφει την προσχοή της η Εφορία.
Το υπουργείο Οικονομικών στέλνει μήνυμα στους περίπου 5,5 εκατ. φορολογούμενους πως η προσκόμιση αποδείξεων για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ μπορεί να οδηγήσει σε εξονυχιστικό έλεγχο.
Οι τρεις ομάδες που κινδυνεύουν να επιλεγούν για έλεγχο είναι όταν:
1. Η αναλογία εισοδήματος και προσκομιζόμενων αποδείξεων. Δηλαδή, ένας φορολογούμενος με χαμηλό εισόδημα αν επισυνάψει υπερβολικό ποσό αποδείξεων δημιουργεί υποψίες, δεδομένου ότι ένα μέρος του εισοδήματός του έχει καλυφθεί από άλλες δαπάνες διαβίωσης, όπως ενοίκια.
2. Στο στόχαστρο μπαίνουν και όσοι δηλώσουν τις αποδείξεις μπόνους των 3.000 ευρώ για περαιτέρω μείωση φόρου και δη όταν δεν εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα.
3. Οι έχοντες υψηλές επιστροφές φόρου είτε αυτό προκαλείται από τις αποδείξεις «μπόνους» είτε από τις υπόλοιπες εκπιπτόμενες δαπάνες, όπως τόκοι στεγαστικών δανείων, ιατρικά, ασφάλιστρα, δίδακτρα, ενοίκια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.
Με τη λήξη των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος θα ξεκινήσουν οι φορολογικοί έλεγχοι. Το δείγμα ελέγχου θα επιλέγεται μηνιαία, ώστε να εντοπιστεί αν επισυνάφθηκε το ποσό των αποδείξεων που δηλώθηκε.
Οι αποδείξεις των 12.000 ευρώ συνυποβάλλονται μαζί με τη δήλωση εισοδήματος στην περίπτωση της έντυπης αποστολής. Επισυνάπτονται σε ειδικό φάκελο, εξωτερικά του οποίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του φορολογούμενου, ο αριθμός και το συνολικό ποσό των αποδείξεων. Σε ηλεκτρονική δήλωση, οι αποδείξεις, όπως και τα άλλα δικαιολογητικά –αποδεικτικά διακρατούνται στην οικία του φορολογούμενου και προσκομίζονται στην εφορία αν ζητηθούν για έλεγχο.
Οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν "10" βασικά σημεία:
1. Οσοι έχουν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν προσκομίζουν καμία απόδειξη.
2. Οι έχοντες εισόδημα άνω των 6.000 ευρώ προσκομίζουν το 10% αυτού σε αποδείξεις και άνω των 12.000 ευρώ το 30% αυτού σε αποδείξεις. Επί παραδείγματι, ο έχων εισόδημα 9.000 ευρώ προσκομίζει αποδείξεις 900 ευρώ και ο έχων εισόδημα 37.000 ευρώ επισυνάπτει αποδείξεις 8.700 ευρώ.
3. Οι αποδείξεις λογίζονται κατ΄ άτομο, καθώς φορολογήστε για το ατομικό σας εισόδημα και όχι για το οικογενειακό. Αν έχετε εισόδημα 23.000 ευρώ και η σύζυγος έχει 20.000 ευρώ προσκομίζετε αποδείξεις 4.500 ευρώ για εσάς και 3.600 ευρώ για τη σύζυγο ήτοι σύνολο αποδείξεων 8.100 ευρώ. Και όχι αποδείξεις αξίας 10.500 ευρώ που απαιτούνται για εισόδημα 43.000 ευρώ όσο και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του παραδείγματος.
4. Δυνατότητα προσκόμισης επιπλέον αποδείξεων μέχρι 15.000 ευρώ κατ΄ άτομο ή 30.000 ευρώ κατά οικογένεια. Προσοχή όμως μην βρεθείτε αντιμέτωποι στο μέλλον με απώλεια τεκμηρίου αν και για την ώρα το υπουργείο διαβεβαιώνει πως η αξία των αποδείξεων δεν αυξάνει ανάλογα την τεκμαρτή δαπάνη.
5. Οι αποδείξεις για το μπόνους φόρου φθάνουν μέχρι 3.000 ευρώ κατ΄ άτομο, καθώς καλύπτουν τη διαφορά του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ και του ανώτατου ύψους αποδείξεων 15.000 ευρώ. Για παράδειγμα, αν έχετε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις αξίας 3.600 ευρώ για να καλύψετε το αφορολόγητο. Αν θέλετε να έχετε και το μπόνους φόρου προσκομίζετε αποδείξεις συνολικής αξίας 6.600 ευρώ. Οι πρόσθετες αποδείξεις σας δίνουν μπόνους ίσο με το 10% της αξίας των αποδείξεων.
6. Οι αποδείξεις γίνονται δεκτές μόνο αν φαίνονται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης εξαφάνισή τους ο φορολογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά). Δηλαδή, να τα εγγράψει από πάνω με στυλό. Κι αυτό για να είναι εφικτός ο έλεγχος. Στην αντίθετη περίπτωση τις πετάτε καθώς δεν θα τις αναγνωρίσει η εφορία.
7. Αν δεν προσκομίσετε τις αποδείξεις που απαιτούνται βάσει του εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου τότε έχετε πέναλτι φόρου. Η επιβάρυνση φθάνει στο 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπονται. Για παράδειγμα αν έχετε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις 3.600 ευρώ. Αν προσκομίσετε μόνο 1.600 ευρώ, τότε για τις υπόλοιπες 2.000 ευρώ θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετο φόρο 10% ήτοι 200 ευρώ.
8. Οι αποδείξεις μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε δαπάνη πραγματοποιήσατε το 2010 για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
9. Δεν αναγνωρίζονται αποδείξεις από λογαριασμούς ΔΕΚΟ (όπως ΔΕΗ), τυχερά παιχνίδια κ.λπ.
10. Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ διατηρείται χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων για δημόσιους υπαλλήλους εξωτερικού, όσους διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, φυλακισμένους και κατοίκους κρατών ΕΕ που αποκτούν στην Ελλάδα εισόδημα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους. Σημειώνεται ότι οι λοιποί κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν προσκομίζουν αποδείξεις, καθώς δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.
Πηγή: http://www.bankingnews.gr/