5 Απρ 2011

Αλλαγές στο οργανόγραμμα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ ΕΛΤΑ

Σε μια απόφαση που προσπαθεί να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές και να αμβλύνει τις  αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών, προχώρησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του...
ΕΛΤΑ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αποφάσισε να συγχωνεύσει οκτώ (8) διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας σε τέσσερις (4), ενώ δεν έκανε καμιά συγχώνευση σε επίπεδο περιφερειακών διευθύνσεων, παραπέμποντας την λήψη απόφασης για αυτό το θέμα στο τέλος του 2013. Τότε δηλαδή που θα έχει λήξει η θητεία όσων στελεχών σήμερα είναι επιλεγμένα.  (Τυχαίο... δεν νομίζω!!!)
Η χθεσινή απόφαση αποδεικνύει αυτό που δυστυχώς πιστεύουμε, πως δεν στηρίζεται δηλαδή σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και στρατηγική, αλλά είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, πιέσεων, αντιπαραθέσεων και τελικά συμβιβασμού των υπαρχόντων αντιθέσεων που δεν εξυπηρετεί τον αρχικό στόχο του εξορθολογισμού των δαπανών.
Νομίζουμε πως οι λόγοι που επέβαλαν την χθεσινή απόφαση, έχουν να κάνουν αποκλειστικά με μια επικοινωνιακή προσπάθεια κατευνασμού της σκόνης που σηκώθηκε τελευταία για το θέμα και δεν συμβάλουν στη κατεύθυνση της διοικητικής αναδιοργάνωσης του ΕΛΤΑ, ζήτημα στο οποίο η Διοίκηση και η ΠΟΣΤ επένδυσαν και προσπάθησαν να παρουσιάσουν τους τελευταίους μήνες ως κύριο μοχλό της συνολικής αναδιοργάνωσης του οργανισμού.
Δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει με τα επιλεγμένα στελέχη στις διευθύνσεις που συγχωνεύονται, θεωρούμε όμως αδιανόητο να μην προτιμηθούν για τις νέες θέσεις των Διευθυντών των συγχωνευμένων διευθύνσεων τα υπηρεσιακά στελέχη  του ΕΛΤΑ.

Οι συγχωνεύσεις που αποφασίστηκαν είναι:
Συγχώνευση της Διεύθυνσης Δεμάτων & Logistics με την Διεύθυνση του  Κέντρου Διαλογής Αττικής
Συγχώνευση της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ανάπτυξης με την Διεύθυνση της Ποιότητας

Συγχώνευση της Διεύθυνση Εργασιών Χρηματ/κων Προϊόντων  με την Εμπορική Διεύθυνση Χρηματ/κών προϊόντων

Συγχώνευση της Διεύθυνσης Ακίνητης περιουσίας με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών