7 Απρ 2011

Ο εργασιακός «μεσαίωνας» ήρθε: Αύξηση της «ελαστικής» εργασίας μέχρι ...2.725% !

Δωδεκαπλασιάστηκαν (αύξηση 1.121,45%)  σε δύο μόνο μήνες οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης εργαζομένων που μετατράπηκαν σε...
εκ περιτροπής, ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 21% των νέων προσλήψεων αφορούσαν πάλι ελαστικές σχέσεις εργασίας (αύξηση 2.725%) και κυρίως, την εκ περιτροπής εργασία!
Τα στοιχεία αυτά που αφορούν στο πρώτο δίμηνο του 2011 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Σώμα  Επιθεωρητών Εργασίας και προκύπτουν από τα στοιχεία που κατέθεσαν οι επιχειρήσεις για τις νέες προσλήψεις στα τμήματα Κοινωνικών Επιθεωρήσεων.
Ζοφερή είναι η εξέλιξη των συμβάσεων εργασίας κατά το Α' δίμηνο του 2011:
Αναλυτικότερα:
Το 2011 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 10,32% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010. Επίσης, από τα στοιχεία του ίδιου πίνακα διαπιστώνεται ότι το 2011 υπάρχει κατά 45,08% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ μειωμένο κατά 11,65% είναι και το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Αντίθετα, έχει αυξηθεί κατά 21,82% η εκ περιτροπής απασχόληση. Αξιολογώντας τα δεδομένα, όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα, διαφαίνεται ότι το 2011 οι «ελαστικές» μορφές εργασίας κυριαρχούν των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010 που εκπροσωπούσαν το 46,2%. Τέλος, η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια του 2011 είναι αυξημένες κατά 199,15% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 1.121,45% για την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 2.725% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων ο υπεύθυνος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Στρατούλης, μεταξύ άλλων, δήλωσε:

« Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για την αγορά εργασίας αποδεικνύουν τη δραματική αύξηση των συμβάσεων εκ περιτροπής εργασίας στους νεοπροσλαμβανόμενους και τον υπερχιλιαπλασιασμό των συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που μετατρέπονται σε μερικής ή εκ περιτροπής εργασία. Επίσης, επιβεβαιώνουν ότι η λεγόμενη αγορά εργασίας έχει μετατραπεί για τους εργαζόμενους σε ένα απέραντο αντεργατικό στρατόπεδο.


Οι εργοδότες, με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης και της τρόικας, έχουν «ξεσαλώσει» και αξιοποιούν την οικονομική κρίση για να μετατρέψουν την αγορά εργασίας σε κόλαση με ακόμα περισσότερους ανέργους, ευέλικτους, φοβισμένους και φτωχότερους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί η εργοδοτική αυθαιρεσία στους χώρους εργασίας. Σύνταγμα, νόμοι, εργατική νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων παραβιάζονται ασύστολα και ανεξέλεγκτα από τους εργοδότες στο όνομα της μείωσης του κόστους εργασίας και του μέγιστου δυνατού κέρδους».
Πηγή: http://www.eklogika.gr/