30 Μαρ 2011

Ερώτημα προς τον Δ/ντα Σύμβουλο και την ΠΟΣΤ

Συμφωνείτε με την ενέργεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του οργανισμού, να μην συμπεριλάβει εκπρόσωπο..
των εργαζόμενων στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων σε ιδιωτικά συνεργία ; ; ;