20 Δεκ 2022

Ξεκίνησαν οι καταχωρήσεις στο ΕΡΓΑΝΗ για τις αλλαγές στον χρόνο εργασίας οδηγών οχημάτων με ταχογράφο

Ως τις 21 Δεκεμβρίου θα διαρκέσουν οι καταχωρήσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις του χρόνου εργασίας οδηγών οχημάτων με ταχογράφο....

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται, από τις 14 Δεκεμβρίου, οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και αστικών/υπεραστικών ΚΤΕΛ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών, δύνανται να καταχωρούν και στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις αλλαγές και τροποποιήσεις της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, εντός 15 ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 4808/2021.

Ειδικώς, κατά την πρώτη εβδομάδα καταχώρησης, από 14-12-2022 έως και 21-12-2022, θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης αλλαγών και τροποποιήσεων της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, για όλους τους ανωτέρω εργοδότες που είχαν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασία αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να προβούν στις σχετικές δηλώσεις στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Νέα Διαδικασία: «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα – Οδηγοί» με τα ίδια χαρακτηριστικά με την διαδικασία, “Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά Ημέρα” με τις παρακάτω εξής διαφορές:

Μέρες Προθεσμίας: Εντός 15 ημερών από τη λήξη της κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας και
Κωδικός Web Service «WTODailyD».

Τα αντίστοιχα XSD και τα συνοδευτικά αρχεία διατίθενται στην αρχική σελίδα του Παραγωγικού και Δοκιμαστικού Περιβάλλοντος με τα ίδια χαρακτηριστικά με την διαδικασία Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Μεταβαλλόμενο.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr