3 Νοε 2022

Μεγάλο Φαγοπότι στα ΕΛΤΑ - Απευθείας αναθέσεις εκτός Διαύγειας, πάρτι μετακλητών

Στο μικροσκόπιο τα ΕΛΤΑ με το Υπερταμείο να αναφέρει ότι θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος για τα πεπραγμένα των Κωνσταντόπουλου - Μπαλούρδου.

Σκληρό παρασκήνιο για απευθείας αναθέσεις...

εκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων δεν έχουν ανέβει καν στη Διαύγεια, σε εκλεκτές εταιρίες της προηγούμενης διοίκησης και στην πραγματικότητα της ίδιας της κυβέρνησης, εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες στον Όμιλο ΕΛΤΑ, με τη νέα, προσωρινή διοίκηση που ανέλαβε με απόφαση του Υπερταμείου, να διαβεβαιώνει ότι θα γίνει έλεγχος σε βάθος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί ένας πρωτοφανής αριθμός μετακλητών συμβούλων και συνεργατών, ενδεχομένως και πάνω από 100, που είτε είχαν τοποθετηθεί από την προηγούμενη διοίκηση Κωνσταντόπουλου-Μπαλούρδου σε καίριες θέσεις, είτε ήταν αργόμισθοι – και στις δύο περιπτώσεις πάντως με υψηλούς μισθούς.

Την περασμένη Δευτέρα σύσσωμη η διοίκηση του Υπερταμείου βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία των ΕΛΤΑ για να εγκαταστήσει ως προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Τέμπο και την Ιουλία Δούνια ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. Ειδικά για την επιλογή της κυρίας Δούνια υπήρξε κλίμα επιφύλαξης εντός των ΕΛΤΑ, καθώς ήταν εκείνη που το προηγούμενο διάστημα επόπτευε υποτίθεται τις κινήσεις της προηγούμενης διοίκησης, που έριξε ουσιαστικά τον οργανισμό στα βράχια.

Από το Υπερταμείο δίδεται τώρα η διαβεβαίωση ότι θα γίνει εξονυχιστικός έλεγχος για τα πεπραγμένα των Κωνσταντόπουλου-Μπαλούρδου. Τον έλεγχο θα διενεργήσει η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των ΕΛΤΑ (τεχνοκράτες), σε συνεργασία με κάποιο μεγάλο διεθνή οίκο, που δεν έχει αναμιχθεί ως τώρα σε δουλειές του οργανισμού, υπό την εποπτεία της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, που αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

Ωστόσο πολλά ερωτηματικά προκαλούν οι πληροφορίες ότι απροσδιόριστος αριθμός απευθείας αναθέσεων, κυρίως της θυγατρικής (Ταχυμεταφορές), δεν έχουν ανέβει καν στη Διαύγεια και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται απλά στις αρμόδιες διευθύνσεις της εταιρίας.

Πέρα δηλαδή από τις αναθέσεις, που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, συχνά με ποσά, που προκαλούν ίλιγγο, έχουν εντοπιστεί και άλλα έργα, τα οποία εκτελούνται από εξωτερικούς συμβούλους και πάσης φύσεως εταιρίες, που δεν δημοσιοποιήθηκαν όπως ορίζει ο νόμος.

Στο μεταξύ οι αποκαλύψεις, για εταιρίες που έπαιρναν απευθείας αναθέσεις – ή με πρόχειρους διαγωνισμούς – συνεχίζουν να προκαλούν το κοινό αίσθημα.

Η μανιέρα με τις απευθείας αναθέσεις

Στην πραγματικότητα η μέθοδος αυτή των απευθείας αναθέσεων, χωρίς πάντα με σαφή, ξεκάθαρο και αιτιολογημένο σκοπό έργου, ήταν κανόνας. Τη «μερίδα του λέοντος» την είχαν οι «συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Μία από τις συνεργασίες των ΕΛΤΑ, που βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι αυτή με την εταιρία STANTON CHASE INTERNATIONAL Α.Ε., η οποία έλαβε 11 απευθείας αναθέσεις, έναντι 130.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), με τις αντίστοιχες αποφάσεις να αναρτώνται στη Διαύγεια.

Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες αναθέσεις στη συγκεκριμένη εταιρεία, οι οποίες δεν έχουν καν αναρτηθεί στη Διαύγεια, άρα, θα πρέπει να ελεγχθούν και ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας! Οι έντεκα αναθέσεις, που βρίσκονται στη Διαύγεια είναι οι εξής:

Στις 14/11/2019 η STANTON CHASE INTERNATIONAL Α.Ε., λαμβάνει 13.333 € (πλέον ΦΠΑ) για την «παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών», στις 14/4/20, ποσό 14.880€ (πλέον ΦΠΑ πάντα) για «συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης», στις 5/11//20, 20.000,00 ευρώ, για την «παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών, για θέµατα έρευνας και αξιολόγησης στελεχών για την κάλυψη διευθυντικής θέσης της εταιρείας», στις 12/11/20 5.333 για την «παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών
Υπηρεσιών».

Στις 22/9/20 ποσό 20.000 ευρώ για «έρευνα και αξιολόγηση στελεχών για την κάλυψη διευθυντικής θέσης της εταιρείας».

Στις 9/4/20 12.000 ευρώ για «συμβουλευτική υποστήριξη των ΕΛΤΑ για θέματα Εταιρικής».

Η ίδια μανιέρα συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά. Στις 18/3/21 λαμβάνει 7.000,00 ευρώ, για την «παροχή υπηρεσιών επιλογής ανώτατου στελέχους στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης», στις 19/3/21, άλλα 6.667,00 ευρώ για «παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών».

Στις 22/1/22 η STANTON CHASE INTERNATIONAL Α.Ε. λαμβάνει 20.000 ευρώ «για συμβουλευτική υποστήριξη των ΕΛΤΑ για επιλογή ανώτατου στελέχους στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης».

Στις 14/5/22 λαμβάνει 6.500,00 ευρώ, για την «παροχή υπηρεσιών επιλογής ανώτατου στελέχους στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής Διακυβέρνησης», ενώ την 1η Φεβρουαρίου 2022, 6.500,00 ευρώ, για την «παροχή υπηρεσιών επιλογής ανώτατου στελέχους στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης».

Αλλά και η εταιρία TCS TOOLBOX Consulting Services ΙΚΕ, συμμετείχε στη διανομή της «πίτας» των ΕΛΤΑ.

Για «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ», «παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την εξειδίκευση – ωρίμανση έργων Πληροφορικής», «παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης» και άλλα σχετικά, έλαβε ένα ποσό περίπου 140.000 ευρώ (συν ΦΠΑ).

Ανέλαβε επίσης το έργο «Ανασκόπηση και Βελτιστοποίηση του Σχεδιασμού Έργων των ΕΛΤΑ υπό το πρίσμα της νέας Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής», στην εταιρεία TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ, έναντι 334.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), ήτοι συνολικά σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Πηγή: https://www.ieidiseis.gr