27 Οκτ 2022

Ανασυγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Σ.Τ.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 21 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε ανασυγκρότηση ως εξής:


...


Πρόεδρος: Βάνια Ανδρέου

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γιάννης Καλοπήτας

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Μώρος

Γραμματέας Οικονομικού: Μανώλης Τσισκάκης

Β’ Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Βρέντζου

Αναπληρωτής Γραμματέας: Κώστας Γκιουλουμίδης

Γραμματέας Οργανωτικού: Κώστας Σαπλαούρας

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Υποθέσεων: Παναγιώτης Καζαμίας

Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Γιώργος Παπανικολάου

Γραμματέας Εκπαίδευσης – Τεκμηρίωσης: Ανδρέας Κομματάς

Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού: Κώστας Δεματάς

Γραμματέας Πολιτισμού & Παραθεριστικών Κέντρων: Γιάννης Οικονόμου

Γραμματέας Ασφαλιστικού – Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων: Βάιος Μπουρογιάννης