27 Οκτ 2022

ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος

Ο κ. Βασίλης Μπαλούρδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να ανανεωθεί η θητεία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζει ως μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο στα ΕΛ.ΤΑ. τον...

κ. Μάριο Τέμπο, Group Procurement & Operations Officer του Υπερταμείου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Τέμπος διαθέτει μακρά εμπειρία στους τομείς του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, του λειτουργικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις, και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα.

Δείτε περισσότερα (εδώ)

Πηγή: https://www.ot.gr