18 Οκτ 2022

Πρωτοφανές σκάνδαλο: Η διοίκηση Κωνσταντόπουλου - Μπαλούρδου των ΕΛΤΑ δεν καταβάλλει τον ΕΦΚ Ενέργειας και θέλει νέα θητεία

Σκάνδαλο μεγατόνων...

Σκάνδαλο μεγατόνων καλύπτουν οι αρμόδιες Αρχές, το δίδυμο της διοίκησης των ΕΛΤΑ, Γιώργου Κωνσταντόπουλου και Βασίλειου Μπαλούρδου, οι οποίοι αποφάσισαν τα δύο τελευταία χρόνια να μην...

αποδίδουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Ενεργείας, διότι όπως «λογαριάζει» το δίδυμο της διοίκησης, ο κοινός παρονομαστής είναι το κράτος, άρα δεν συντρέχουν οι λόγοι η κρατική εταιρεία τα ΕΛΤΑ να πληρώνουν την άλλη πλευρά του κράτους που είναι τα Τελωνεία.

Η διοίκηση που ονειρεύεται ένα … λαμπρό μέλλον για την ιστορική εταιρεία καταστρατηγεί την ελληνική νομοθεσία, αφού δεν αποδίδει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωση Ενέργειας και αξιοποιεί τα χρήματα που εισπράττει από τα τιμολόγια ρεύματος για άλλες ανάγκες.
Οι πληροφορίες που έχουν φθάσει στο ΒΝ εντυπωσιάζουν διότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ βρίσκεται σε καθεστώς ασυλίας από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.
Η στάση της υπηρεσίας δεν μπορεί να αξιολογηθεί όπως και οι ευθύνες που αναλαμβάνει όταν η μη καταβολή των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του υπουργείου Οικονομικών, συντρέχουν και ποινικές ευθύνες τόσο για τους υπόχρεους όσο και για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Η σιωπή των αρμόδιων κρατικών λειτουργών στα εμφανή παραπτώματα της σημερινής διοίκησης των ΕΛΤΑ, πιθανότατα να προκαλέσουν την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Την ίδια στιγμή η διοίκηση του Υπερ Ταμείου με τον Γρηγόρη Δημητριάδη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, προετοιμάζεται να ανανεώσει τη θητεία τους στα ΕΛΤΑ, διότι η «καινοτομία» των Κωνσταντόπουλου – Μπαλούρδου, να μην πληρώνουν τους φόρους στο κράτος, δεν απασχολεί το Υπερ Ταμείο όπως και τον πρωτοκλασάτο υπουργό που τους θέλει στο πόστο τους.

Τι κάνουν οι Τελωνειακές Αρχές;

Το αρμόδιο Δ' Τελωνείο Πειραιά , το οποίο είναι αρμόδιο για την είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Ενεργείας έχει αντιληφθεί ότι τα ΕΛΤΆ από την δραστηριότητά της θυγατρικής της ΕΛΤΑ Ενέργεια δεν αποδίδει τον Ειδικό Φόρο;
Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, έχει λάβει γνώση για την «τρύπα» που έχει δημιουργήσει η διοίκηση των ΕΛΤΆ σε βάρος των εσόδων του κράτους.
Οι πληροφορίες που έφθασαν στο ΒΝ λένε ότι δεν έχουν καταβάλει τον αντίστοιχο φόρο τα δύο τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με το νόμο που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 1001 τον Ιούνιο του 2010 στο άρθρο 6 προβλέπει ότι οποία αρμοδίως προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) προβαίνει σε ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας των οριζομένων στην παρούσα όρων και διατυπώσεων, καθώς και στις σχετικές διασταυρώσεις των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας βάσει των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17− 06−2010 κοινής υπουργικής απόφασης.
Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι η «ΕΛΥΤ Αττικής» δύναται να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, οι δε διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να δέχονται τους ως άνω ελέγχους και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.
Η επόμενη παράγραφος αναφέρει ότι «Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.»
Η διοίκηση Γιώργου Κωνσταντόπουλου και του Βασίλειου Μπαλούρδου δεν τρομάζει από τις διατάξεις του νόμου περί λαθρεμπορίας, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση, σημειώνεται από τον νομοθέτη.
Τέλος να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στη κατοχή του BN θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Τελωνείο Πειραιά όπως και την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Πηγή:https://www.bankingnews.gr