28 Απρ 2022

Ολοένα και πιο «πράσινος» ο στόλος της PostNL

Κατά τη διάρκεια του 2021, η PostNL διέθεσε 23 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ομόλογο που είχε εκδώσει (8% των συνολικών καθαρών εσόδων) σε επιλέξιμα «πράσινα» έργα, γεγονός που ανέβασε το σωρευτικό ποσό που διέθεσε σε 75 εκατ. ευρώ... (25% των συνολικών καθαρών εσόδων).

Συνολικά, η PostNL έχει επενδύσει σε 2.189 νέα οχήματα, εκ των οποίων 900 το 2021. Το 2022, θα συνεχίσει να επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση του στόλου της.

Η PostNL έλαβε πιστοποίηση «BREEAM» για εννέα κέντρα διαλογής και αναμένει να ολοκληρώσει την πιστοποίηση «BREEAM NL In Use “Very Good”» για τα υπόλοιπα δεκαέξι κέντρα διαλογής το 2022.

Το 2021, η εταιρεία επένδυσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στον τελευταίο όροφο σε τρία κέντρα διαλογής αλληλογραφίας και στο διεθνές κέντρο διαλογής.

Με βάση τις προγραμματισμένες επενδύσεις, το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων εσόδων θα διατεθεί για την ηλεκτροδότηση του στόλου και τις επενδύσεις σε βιώσιμα κτίρια.

Πηγή:https://www.metaforespress.gr