23 Ιαν 2022

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ & ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                        

ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ                                                                       

Κωνσταντινουπόλεως 177 Αθήνα                                                    

Τηλ-Fax: 210 5228083

&

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης / Λαγκαδά 199                                    

Τηλ: 2310 289583                                                                       
Προς

κ. Γεώργιο Κωνσταντόπουλο

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛ.ΤΑ


Θέμα: Ενημερωτικό για προμήθειες υπηρεσιακών Οχημάτων & Θέματα Προσωπικού.


Κύριε Σύμβουλε...

Στο νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό που επεξεργάζεστε, διαβάζοντας και βλέποντας στα ΜΜΕ αλλά και διάφορα site σχετικές αναφορές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, την  βέλτιστη παράδοση των αντικειμένων στους πελάτες μας και το όραμα που υπάρχει για την επόμενη μέρα, διαπιστώνουμε ότι βασικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι διαβιβάσεις καθώς θα ...

αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο στην τροφοδότηση του δικτύου και στην γρήγορη παράδοση των αντικειμένων στους πελάτες μας. Κάνοντας μια ανάλυση των τελευταίο ενάμιση χρόνο σε όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική αγορά  είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι τα  προβλήματα που παρουσιάστηκαν ήταν λόγο σοβαρών ελλείψεων που είχαν οι εταιρίες στα κανάλια διανομής που διέθεταν. Αυτό οδήγησε πολλές  να δημιουργήσουν δικά τους, καθώς οι υπάρχουσες που δραστηριοποιούνται στο χώρο δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών. Σύμφωνα με το πώς κινείται η αγορά αλλά και τις ανάγκες της, είναι επιβεβλημένο να προετοιμαστούμε σαν οργανισμός για την επόμενη μέρα, να επενδύσουμε σε οχήματα νέας τεχνολογίας, με οικολογικό αποτύπωμα και να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο στόλο που θα μπορεί να ανταποκριθεί ανά πάσα στιγμή στις προκλήσεις της εποχής μας και ταυτόχρονα να συμβαδίζει με το όραμα για την επόμενη μέρα των ΕΛ.ΤΑ. .  

Οι διαβιβάσεις αποτέλεσαν και όπως δείχνει θα συνεχίσουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού και κόμβο Στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του δικτύου.  Για όλους τους παραπάνω λόγους θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα  τα Υπηρεσιακά μας Οχήματα και την κατάσταση του Ανθρώπινου Δυναμικού.  


Με εξαίρεση τα έτη 2017-2018 κατά τα οποία προμηθευτήκαμε έναν μικρό αριθμό φορτηγών βαρέως τύπου και κάποια μικρότερου τονάζ, οι προηγούμενες παραλαβές ξεπερνάν κατά πολύ την δεκαετία. Το σύνολο του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων είναι γερασμένο με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός οχημάτων να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των δρομολογίων, καθώς επίσης και με τις συνεχόμενες βλάβες να εκτινάσσεται σημαντικά το κόστος συντήρησης σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι για κάποια  οχήματα κρίνεται πλέον απαγορευτικό. Η εικόνα αυτή που σας περιγράφουμε λίγο πολύ αντικατοπτρίζει το τι συμβαίνει στον στόλο του οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ρίξουμε μια ματιά στις ανταγωνίστριες εταιρίες  θα διαπιστώσουμε ότι εξαγγελουν προγράμματα αντικατάστασης του στόλου τους με οχήματα νέας τεχνολογίας, τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να δίνουν την εικόνα ότι κοστίζουν ακριβά, όμως είναι ξεκάθαρο το ότι σε βάθος χρόνου τους επιφέρουν κέρδη. Με έναν σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό είναι βέβαιο ότι τα κέρδη που θα αποκομίσει ο οργανισμός με την  ανανέωση του στόλου θα είναι πολλαπλά. Αξίζει να τονίσουμε ότι η προσθήκη των οχημάτων βαρέως τύπου που προμηθευτήκαμε πριν από τρία χρόνια αποτυπώθηκε άμεσα στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, καθώς μειώθηκαν τα κόστη συντήρησης και επιχειρησιακά αυξήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων όγκων ημερησίως με πολύ λιγότερα δρομολόγια.

Ο Οργανισμός πρέπει να προχωρήσει στην άμεση προμήθεια των οχημάτων που χρειάζεται ανά κατηγορία για να καλύψει τις ανάγκες του σε όλη τη χώρα για έναν ακόμη λόγο καθώς στο πλαίσιο των συνεργειών με την ELTA COURIER και της μεταφοράς των παραγωγικών της δομών στο Κέντρο Διαλογής στο Κρυονέρι πλέον είναι μονόδρομος.


Θέματα Προσωπικού:

Εξαιτίας της αποχώρησης λόγω εθελουσίας εξόδου πολλών συναδέλφων Οδηγών γίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης μόνιμων Οδηγών προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Τους τελευταίους 6 μήνες βρισκόμαστε στην χειρότερη περίοδο που έχει βρεθεί ποτέ ο κλάδος με αρνητικές συνέπειες στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα  τον τελευταίο μήνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρειάστηκε για να καλυφθούν τα δρομολόγια να βγουν ακόμη και οι προϊστάμενοι των τμημάτων. Οι υπάλληλοι έργου ένας μετά των άλλο παραιτούνται διότι οι συνθήκες εργασίες είναι αντίξοες, τα χρήματα που λαμβάνουν λίγα σε σχέση με το τίμημα που λαμβάνει η εταιρία και δεν παίρνουν τις άδειες που δικαιούνται λόγω έλλειψης προσωπικού. Δυστυχώς η εταιρία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως απορρέει από την σύμβαση που έχει υπογράψει με τα ΕΛ.ΤΑ. και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα άτομα που φεύγουν. Ο σύλλογός μας σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην κάλυψη των κενών προσπάθησε να επικοινωνήσει με όλους τους υπεύθυνους και δυστυχώς διαπίστωσε ότι ενώ υπήρχαν ονόματα για να καλύψουν τα κενά δεν προχώρησαν ποτέ οι προσλήψεις τους. Κάθε κωλυσιεργία στις προσλήψεις επιδεινώνει και επιφέρει οικονομική ζημία στον οργανισμό καθώς συσσωρεύονται αρκετά ρεπό και κανονικές άδειες που είτε θα πρέπει να αποζημιωθούν είτε να δοθούν άμεσα. Ταυτόχρονα για την κάλυψη κάποιων εκ των δρομολογίων πολλές φορές δίνονται τα δρομολόγια σε εξωτερικούς συνεργάτες με αρκετά μεγάλο τίμημα εξαιτίας της έλλειψης των οδηγών.  

Σχέδιο μεταφοράς στο νέο Κ.Δ.Α.:

Μαθαίνουμε επίσης πως επεξεργάζεστε σενάριο μεταφοράς μας στο νέο Κ.Δ.Α στο Κρυονέρι. Να σας ενημερώσουμε πως, παρόμοια προσπάθεια είχε γίνει και στο παρελθόν αλλά γρήγορα εγκαταλείφθηκε διότι αποδείχθηκε  πως η παραμονή μας στο παλαιό Κ.Δ.Α ήταν η πλέον συμφέρουσα για τον Οργανισμό (το 80% των Ταχυδρομικών Καταστημάτων αλλά και των Πρακτορείων των ELTA COURIER που εξυπηρετούνται από εμάς έχουν έδρα το κέντρο της Αθήνας και περιφερειακά από το σημείο που βρίσκονται σήμερα στο παλαιό Κ.Δ.Α .

Οι χαμένες εργατοώρες στον Κηφισό εάν ξεκινούν από εκεί το σύνολο των δρομολογίων( πρόσφατη μελέτη δείχνει την ασφυξία που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις) , τα επιπλέον άτομα που θα χρειαστούν για την μεταφορά των υπηρεσιακών αυτοκινήτων στα συνεργεία και πάλι πίσω στην έδρα  (καθημερινά έχουμε για τακτικές συντηρήσεις 10 με 12 οχήματα), καθώς και το κόστος μεταφοράς των συναδέλφων Οδηγών από και προς το Κρυονέρι  θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει επιπλέον κόστη απ’ ότι θα εξοικονομήσει. 

Δρομολόγια Διαβιβάσεων:

Παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό   διάστημα συνεχείς αλλαγές στα ωράρια και στα σημεία εξυπηρέτησης που αναγράφουν τα δελτία δρομολογίων, με αποτέλεσμα πολλές φορές  τα μέλη μας αναγκάζονται  να παρανομούν προκειμένου να εκτελέσουν κάποιο δρομολόγιο. Αυτό συμβαίνει  γιατί τα Υ.Α μετά την τροποποίηση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  ασφαλούς εκτέλεσης του δρομολογίου, είτε γιατί έχουν τροποποιηθεί τα ωράρια, είτε γιατί η προσέγγιση σε κάποια ταχ. καταστήματα δεν μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο (μονόδρομοι, πεζόδρομοι, απαγορευτικά σήματα, και χώροι στάθμευσης για την φορτοεκφόρτωση των ταχ. Αποστολών). Προειδοποιούμε  ότι ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος εξαιτίας των προαναφερομένων ζητημάτων και οι πιθανές αρνητικές συνέπειες που ίσως προκληθούν από την μη εφαρμογή του Κ.Ο.Κ από τα μέλη μας αλλά και των ευρωπαϊκών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων με φορτηγά οχήματα θα βαρύνουν αποκλειστικά τους υπεύθυνους που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις και την διοίκηση του ΕΛΤΑ.


Ολοκληρώνοντας το πιο σημαντικό για εμάς έχει να κάνει με την Υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  όπου εκεί καταργήσατε τους κλάδους μαζί με αυτούς που υποτίθεται εκπροσωπούν τα  εργασιακά μας κεκτημένα , να σας ενημερώσουμε ότι το Έργο του Οδηγού είναι πλήρως κατοχυρωμένο με ξεκάθαρες υποχρεώσεις αλλά και  δικαιώματα μέσο της Ελληνικής αλλά και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από όσα εκεί ορίζονται.   

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με όσα αναφέρονται θεωρούμε απαραίτητο και χρήσιμο να προγραμματίσετε συνάντηση με τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας το αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου να σας αναπτύξουμε λεπτομερώς τα επιχειρήματα και τις προτάσεις μας επί των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ

 

Για το Δ. Σ.

 Ο Πρόεδρος                                 Ο Αν. Γραμματέας

 

 

 

Νταλαμάγκος Δημήτριος                            Αντωνάκης Κωνσταντίνος

 

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Για το Δ. Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας

 

 

Μαριούλας Δημήτριος                                       Τζιμάνης Δημήτριος