4 Ιουν 2020

Νέα ήθη και θεσμικό πλαίσιο, εφαρμόζει η Διοίκηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Συνάδελφισσες-οι,

Με τις πρόσφατες αποφάσεις της Διοίκησης ανατέθηκαν οι θέσεις των Διευθυντών Προμηθειών και Τεχνικών Έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες, αναθέσεις που ....αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΤΑ.

Είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα τη στιγμή μάλιστα που οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν προκηρυχθεί αλλά οι αξιολογήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, παρότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων.

Με τις αποφάσεις αυτές η Διοίκηση εξαιρεί από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, και της ελεύθερης πρόσβασης σε θέσεις ευθύνης τους διοικητικούς υπαλλήλους του Οργανισμού, γεγονός που είναι όχι μόνον μη σύννομο αλλά και παράλογο, όταν εξαιρείται υπάλληλος από τις θέσεις ευθύνης της ίδιας της Υπηρεσίας του. Αδιαφορεί για την ισονομία, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη σύγχρονη οργανωτική θεωρία των διαφόρων διοικητικών δομών.

Σε θέσεις, όπου κατ’ εξοχήν απαιτούνται διοικητικές γνώσεις και εμπειρία, η Διοίκηση προτίμησε να αποκλείσει παντελώς τους διοικητικούς υπαλλήλους του Οργανισμού. Δείχνει δηλαδή, να μην ενδιαφέρεται ουσιαστικά να βρεί τους πιο άξιους για να καλύψει τις προς πλήρωση θέσεις αλλά να τοποθετήσει αναιτιολόγητα εξωτερικούς συνεργάτες, γεγονός που συνιστά τον ορισμό  της ανευθυνότητας  και του ευτελισμού κάθε διοικητικής διαδικασίας .
Είναι προφανές ότι η Διοίκηση, με τις αποφάσεις αυτές, εμφανίζεται να θεωρεί ανεπαρκείς συλλήβδην τους εργαζόμενους του Οργανισμού, παρότι για χρόνια προσφέρουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, αγόγγυστα και με αφοσίωση, υψηλής ποιότητας διοικητικό έργο.

Καλούμε την ΠΟΣΤ να πάρει θέση και να ζητήσει την ανάκληση των παράνομων αυτών αποφάσεων καταγγέλλοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των διοικητικών υπαλλήλων από τις επιλογές σε θέσεις ευθύνης και να μην νομιμοποιήσει την κατακρεούργηση των Συλλογικών Συμβάσεων.
Οι αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αυθαιρετεί «κατά το δοκούν»!