17 Φεβ 2018

Εκλογική Διακήρυξη της ΠΑΚ-ΕΛΤΑ για τις εκλογές του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας & Ν. Αττικής

ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 - 21 Φεβρουάριου 2018

Εκλογική Διακήρυξη

Συναδέλφισσες - φοι
Σε λίγες μέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε στις αρχαιρεσίες του σωματείου μας για να επιλέξουμε
νέο ΔΣ και αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα. Αυτές οι εκλογές γίνονται
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για το ταχυδρομείο, αλλά και σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για ...

τον κλάδο μας, που επηρεάζει σημαντικά τη δουλειά μας, και την ίδια τη ζωή μας.
Η ανασφάλεια και η αγωνία για το εργασιακό και το συνταξιοδοτικό μας μέλλον είναι στοιχείο της
καθημερινότητάς μας.
Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο μας δεν τόλμησε να ξεπεράσει
τις εσωτερικές του αγκυλώσεις και να κατανοήσει ότι με πρακτικές και συνθήματα του προηγούμενου
αιώνα, το μόνο που καταφέρνει είναι να καταγράφει συνεχείς ήττες με σημαντικές απώλειες.
Δυστυχώς, αποδείχτηκε πως οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, δεν κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα
μηνύματα των καιρών και να προσαρμοστούν στις εξελίξεις διεκδικώντας τα αυτονόητα.
Πολλοί από τους συνδικαλιστές μας καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη μας και αποδείχτηκαν επιζήμιοι,
αφού ανέχτηκαν να χάσουμε όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα κι αδιαπραγμάτευτα. Και το παράδοξο κι
αντιφατικό στην όλη ιστορία είναι πως ενώ έχουν ηττηθεί κατά κράτος, έρχονται με περίσσιο θράσος και
παρουσιάζονται ως «σωτήρες». Πρόσφατα μάλιστα, ξύπνησαν από την χειμερία νάρκη και ανακάλυψαν
πως τα τελευταία δύο χρόνια επήλθε η καταστροφή και σηκώνουν το λάβαρο της επανάστασης.
Η τακτική που ακολουθούν τον τελευταίο χρόνο στο να συμφωνούν σε όλα με την διοίκηση, να συ-
νομιλούν σε καθημερινή βάση και μετά να καταγγέλλουν όσα έχουν συμφωνήσει, δείχνει την απουσία
σοβαρών προτάσεων. Έχουν αναγάγει την παραπλάνηση σε επιστήμη.

Χρειάζεται καθαρό μυαλό, σκέψη, ωριμότητα, ώστε να αποφύγουμε τα λάθη και να κάνουμε
την σωστή επιλογή. Θα πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί που βρισκόμαστε σήμερα ως ερ-
γαζόμενοι, καθώς και σε ποια θέση βρίσκεται ο οργανισμός.
Οι μεγάλες κουβέντες που ακούμε γύρω μας από νεόκοπους επαναστάτες, είναι κενές πε-
ριεχομένου.
Είναι συνθηματολογία και λαϊκισμός.
Οι συνδικαλιστικές πρακτικές που ακολουθούν είναι ανεύθυνες και τυχοδιωκτικές.
Έχουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που οδηγούν τον κλάδο σε αδιέξοδο, μόνο και μόνο επειδή γίνονται
εκλογές στο Σωματείο μας και πιστεύουν πως έτσι θα αυξήσουν τα ποσοστά τους.
Είναι οι ίδιοι που επαίρονται εδώ και χρόνια πως έσωσαν τις θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ και την δια-
νομή και αποκρύπτουν την πραγματικότητα.
Οι θέσεις εργασίας είναι μόνο στα χαρτιά αφού, στον Οργανισμό την τελευταία επταετία έχουν μειωθεί
πάνω από 40% και σήμερα το μόνιμο προσωπικό δεν ξεπερνά τους 6.000.
Συναδέλφισσες - φοι

Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο είδος συνδικαλιστών, πιο επικίνδυνων, που δρουν ευκαι-
ριακά, καιροσκοπικά και υπόγεια, εκμεταλλεύονται τα μεγάλα προβλήματα της διανομής και των Τα-
χυδρόμων και παρουσιάζονται ως οι μοναδικοί εκφραστές της δικαιολογημένης αγανάκτησης μας,
χωρίς όμως ποτέ να καταθέτουν ουσιαστικές προτάσεις για λύσεις .
Ασχολούνται μόνο με το συνδικαλιστικό όφελος της παράταξης τους και των προστατευόμενων μελών
τους, αγνοώντας τα πραγματικά προβλήματα.
Ανέχονται για χρόνια την ανισοκατανομή του προσωπικού, με την μια μονάδα διανομής πλήρη και την
διπλανή της με τους μισούς τομείς κενούς, λύνοντας προβλήματα μόνο εκεί που έχουν ψηφοφόρους.
Δεν μπορεί να χρησιμοποιούν το θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας να παίρνουμε την κανο-
νική μας άδεια, αλλά να διαχειρίζονται το θέμα επικοινωνιακά και ευκαιριακά, πουλώντας εκδούλευση
με την δικαστική αποζημίωση της κανονικής άδειας.
Τα οικονομικά προβλήματα του οργανισμού είναι γνωστά σε όλους.
Συσσωρεύτηκαν χρόνια ολόκληρα και απειλούν να στραγγαλίσουν το Ταχυδρομείο
Το τελευταίο εξάμηνο και με την βοήθεια του αρμόδιου υπουργείου κατάφερε να εισπράξει
πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από οφειλές προηγούμενων ετών.
Αναμένει την εκταμίευση άλλων 45 εκατομμυρίων, ως προκαταβολή από την αποζημίωση της κα-
θολικής υπηρεσίας.
Δεν λύνουν όμως το πρόβλημα και κανείς δεν μπορεί να εφησυχάζει.
Την ίδια στιγμή η πτώση του επιστολικού ταχυδρομείου συνεχίζεται, απόρροια της υποκατάστασης των
υπηρεσιών του από την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η πρόβλεψη για το μέλλον παραμένει θολή, καθώς στα
επόμενα χρόνια αναμένεται μεγαλύτερη πτώση στο επιστολικό, εντονότερος, σκληρός και αθέμιτος αντα-
γωνισμός, άρα και λιγότερα έσοδα. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, η
είσοδος του οργανισμού στην ενέργεια, ο εκτελωνισμός δεμάτων εξωτερικού, είναι θετικές κινήσεις και
εναλλακτικές πηγές εσόδων.
Δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν το ταχυδρομικό έργο, ούτε και να αναπληρώσουν τα έσοδα
της φθίνουσας επιστολικής αλληλογραφίας.
Είναι επιβεβλημένη η στροφή του οργανισμού στο σύγχρονο ταχυδρομικό έργο.
Όσο αυτή η στροφή καθυστερεί, θα μεγαλώνουν και τα προβλήματα.
Απαιτείται παράλληλα η ριζική αναδιοργάνωση σε όλες τις παραγωγικές λειτουργίες του Ορ-
γανισμού και όχι μόνο στη διανομή.
Απαιτείται μεταστροφή στην κατεύθυνση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών, η ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων τους θα καθορίσει και πως θα πορευτούμε ως οργανισμός, με σεβασμό πάντα
στα εργασιακά μας δικαιώματα.
Ούτε οι περικοπές στους μισθούς μας, ούτε το πάγωμα του χρονοεπιδόματος, ούτε η μεγάλη μείωση
της συνολικής μισθοδοσίας του προσωπικού, λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων, ούτε και η ανα-
στολή καταβολής των δώρων και του επιδόματος κανονικής άδειας πρόκειται να αποδώσουν κάτι, αν δεν
συνοδεύονται από τις παραπάνω διαθρωτικές αλλαγές.
Διαφορετικά σε λίγο καιρό θα ζητούνται και πάλι νέες μειώσεις μισθών.
Το σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση για την αναδιοργάνωση της διανομής, έχει κενά, ασάφειες,
δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο, οδηγεί ένα μέρος συναδέλφων στην εντατικοποίηση και την εξου-
θένωση. Προσαρμόζει τους τομείς στον αριθμό των Ταχυδρόμων που υπηρετούν. Αυτό που γινόταν
κάθε φορά. Δεν είναι το σύστημα διανομής που θα οδηγήσει το Ταχυδρομείο στην επόμενη μέρα. Το
επισημάναμε από την πρώτη στιγμή με ανακοίνωσή μας. Ζητήσαμε από τη διοίκηση να αναστείλει την
εφαρμογή του και να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με το σύνολο των Ταχυδρόμων.
Συναδέλφισσες - φοι
Δεν κοροϊδέψαμε κανένα και ούτε κρυφτήκαμε πίσω από το δάκτυλό μας.
Οι τιμωρίες και η προσφυγή σε πειθαρχικά μέτρα μας βρίσκει αντίθετους.
Ποτέ τα κατασταλτικά μέτρα δεν έλυσαν προβλήματα.
Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν έχουν πεισθεί οι εργαζόμενοι.
Είναι υποχρέωση της διοίκησης να τους ακούσει και να τους πείσει.
Την καλούμε να μην προχωρήσει σε τιμωρίες.
Την ανευθυνότητα, τις σκοπιμότητες και τον λαϊκισμό κάποιων, δεν πρέπει να το πληρώ-
σουν οι συνάδελφοι.
Η αναδιοργάνωση του οργανισμού είναι αναγκαιότητα σήμερα, σε όλους τους τομείς.
Στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, στο διοικητικό μηχανισμό, αλλά και στις δομές
του. Όποιος αυτό δεν το βλέπει, στρουθοκαμηλίζει.
Τις τελευταίες μέρες ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Ενώ όλες οι παρατάξεις γνώριζαν και ήξε-
ραν τους άξονες του νέου σχεδίου διανομής, ξαφνικά μπροστά στις εκλογές μας, έπαθαν αμνη-
σία!!!!!
Η ΠΟΣΤ τον περασμένο Ιούλιο υπέγραψε την κοινή συμφωνία και την μείωση των μισθών. Η πα-
ράταξή μας την στήριξε και εκτίμησε πως είναι ένα βήμα στην κατεύθυνση αντιστροφής της πορείας
του οργανισμού, αλλά και αναγκαιότητας, καθώς υπήρχε ο άμεσος κίνδυνος της χρεοκοπίας. Η κοινή
συμφωνία περιγράφει και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις, τόσο της διοίκησης, όσο και της πολιτείας και η
αναδιοργάνωση της παραγωγής ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας. Με αυτή την οπτική συμμετείχαμε
ως παράταξη στη πρώτη συνάντηση της δια παραταξιακής της ΠΟΣΤ με την διοίκηση, τον περασμένο
Οκτώβριο,
Δεν ανταποκρίθηκε και απουσίασε η παράταξη της ΔΑΚ. Γνωστή η τακτική τους!!!
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του σχεδίου αναδιοργάνωσης συνολικά της
παραγωγής (Διαλογή-Διαβιβάσεις-Διανομή).
Έκτοτε ως παράταξη δεν είχαμε καμιά ενημέρωση από την ΠΟΣΤ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η ΠΟΣΤ για δικούς της λόγους επέλεξε άλλη τακτική. Απέκλεισε από τον δημόσιο διάλογο όλες
τις παρατάξεις, εκτός από την ΔΑΚ.
Ούτε το συζήτησε, ούτε ενημέρωσε κανένα. Από την ανταλλαγή εξωδίκων μάθαμε για τις προ-
σκλήσεις που έστειλε η διοίκηση και καλούσε σε διάλογο και πως εκείνη δεν ανταποκρίθηκε. Εμείς από
την πρώτη στιγμή βγήκαμε και το καταγγείλαμε
Η ηγεσία της ΠΟΣΤ δεν θα συμπαρασύρει όλους στον κατήφορο για να υπερασπιστεί την συμφωνία
που έκανε με την ΔΑΚ στο περασμένο συνέδριο.
Αυτός είναι ο λόγος της επαναστατικής γυμναστικής σήμερα. Η τυφλή αντιπαράθεση την οδηγεί και σε
πρωτοφανή συνδικαλιστικά λάθη. Η προσφυγή στον ΟΜΕΔ είναι έξω από τις αποφάσεις του συμβουλίου.
Ποτέ δεν συζητήθηκε. Αποφάσισαν μόνοι τους, θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες.
Τα ίδια έκαναν και το καλοκαίρι. Η συνταγή δοκιμασμένη ,δημιουργείς έναν εχθρό, φτιάχνεις και ένα
αφήγημα, δεν υπάρχουν και μάρτυρες για να διαψεύσουν την ιστορία σου, καθώς έχεις φροντίσει να συν-
διαλέγεσαι πίσω από κλειστές πόρτες και ιδού τα αποτελέσματα.
Θυμηθείτε το καλοκαίρι μετά από μια απεργία με ποσοστά 95%, πως έληξε άδοξα και τι άλλαξε στην
καθημερινότητα μας. Η συμφωνία με την διοίκηση έκλεισε πάλι μεταξύ δυο παρατάξεων (ΠΑΣΚΕ & ΔΑΚ)
και φυσικά για ακόμη μια φορά δήλωσαν ότι εξαπατήθηκαν!!!!!
Οι μεθοδεύσεις της συγκυριακής πλειοψηφίας ΔΑΚ - ΠΑΣΚΕ είναι πρωτοφανείς όχι μόνο στο
χώρο του Ταχυδρομείου, αλλά και γενικότερα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με το έτσι θέλω αρ-
νούνται να μας παραδώσουν αντίγραφο μητρώου του σωματείου για τις εκλογές. Για πρώτη φορά στα
Συναδέλφισσες - φοι
χρονικά έχουν αποκλείσει μέχρι και τον γραμματέα του σωματείου. Κόβουν και ράβουν όπως τους βο-
λεύει. Τόσο δημοκράτες είναι! Ας απαντήσουν όμως, πότε και ποιά συνδικαλιστική οργάνωση αρνήθηκε
να παραδώσει μητρώο μελών στις άλλες παρατάξεις;
Η λογική του καίσαρα είναι ξένη προς τα συνδικάτα. Η δημοκρατία και ο σεβασμός στις διαδικασίες
έχει κατακτηθεί με αγώνες. Όσοι επικαλούνται την δημοκρατία, ας λειτουργήσουν οι ίδιοι δημοκρατικά.
Διαφορετικά προκαλούν και θα έχουν την νόμιμη απάντηση που τους αρμόζει. Το σωματείο δεν είναι τσι-
φλίκι κανενός. Έχει καταστατικό πού οφείλουν όλοι να σέβονται.
Στις προσεχείς εκλογές του Σωματείου μας έχετε δύο επιλογές, ή θα επιλέξετε να ψηφίσετε
τις παρατάξεις που διαχειρίστηκαν μέχρι σήμερα την εργασιακή μας τύχη και ανέχτηκαν να
φτάσουμε στο σημερινό αδιέξοδο, ή θα επιλέξετε άφθαρτους συναδέλφους που συμμε-
τέχουν στο ψηφοδέλτιο μας. Με παλιά υλικά δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα καινούργιο.
Σας ζητούμε να μας στηρίξετε και να δώσετε την εκλογική δύναμη να σας εκπροσωπή-
σουμε στο σωματείο μας, να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τα δικαιώματά μας. Διεκ-
δικούμε να έχουμε λόγο, εκεί που μέχρι σήμερα παίρνονται αποφάσεις για μας, χωρίς εμάς.
Έχουμε ευθύνη να σώσουμε το Ταχυδρομείο και τη δουλειά μας.
Ταχυδρομείο είμαστε εμείς! Ταχυδρομείο χωρίς Ταχυδρόμους απλά δεν υπάρχει!
Μην παραμένετε αδρανείς, μην σας τρομάζουν τα εκβιαστικά διλλήματα του συστήματος. Αν
είναι να χαθεί κάποτε ο κόσμος, θα χαθεί από τους φοβισμένους.
Αυτούς που από το φόβο τους δεν τόλμησαν να εμποδίσουν την καταστροφή.
Εμείς, είμαστε σίγουροι πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μα για ν’ αλλάξουν,
πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε…
Μπορούμε και πρέπει να σταματήσουμε τον κατήφορο του ΕΛΤΑ και της διανομής.
Απαιτούμε ξεκάθαρη δέσμευση της κυβέρνησης για παραμονή του ΕΛΤΑ στο δημόσιο, με κοινωνικά χαρα-
κτηριστικά, με αξιοκρατική λειτουργία.
Απαιτούμε να σταματήσει επιτέλους ο Οργανισμός να αποτελεί λάφυρο των παραγόντων και των συνδικα-
λιστικών μηχανισμών και να είστε σίγουροι πως η παράταξή μας, με την δική σας στήριξη, έχει την δύναμη
να το επιβάλει.
Απαιτούμε ισοκατανομή του προσωπικού στις μονάδες, κάλυψη όλων των κενών τομέων με μόνιμο προ-
σωπικό.
Απαιτούμε την πραγματική αποτύπωση των προβλημάτων της καθημερινότητας του ταχυδρόμου και την
άμεση επίλυση τους.
Απαιτούμε να ξεκαθαρίσουν επιτέλους οι θέσεις εργασίας στον κλάδο μας. Οι Ταχυδρόμοι πρέπει να είναι στη
διανομή, εκτός όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Απαιτούμε τον απόλυτο σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων μας.
Απαιτούμε να σταματήσει ο εμπαιγμός στο θέμα της χορήγησης των κανονικών αδειών. Απαιτούμε να παίρ-
νουμε τις κανονικές άδειες όταν πρέπει με σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό και αναπλήρωση.
Δεν χαρίζουμε καμιά μέρα αδείας μας. Ούτε και την εξαργυρώνουμε!
Απαιτούμε την σταδιακή επαναφορά των μισθολογικών απωλειών μας.

Ψήφος στην «ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»
είναι ψήφος προοπτικής για τον κλάδο.

Οι ΥποψήφιοιΣυναδέλφισσες - φοι
1. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Δ. ΒΥΡΩΝΑ
3. ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ
4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
5. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Μ. Δ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
6. ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
7. ΜΠΕΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. Μ. Δ. ΙΛΙΟΥ
8. ΜΠΟΥΤΖΟΥΝΗ ΦΙΛΙΤΣΑ Μ. Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ
9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μ. Δ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
10. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
11. ΡΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Δ.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
12. ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Δ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13. ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. Δ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
14. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ CEP