17 Ιουν 2017

Το ΣΕΠΕ στέλνει τον Δήμο Αθηναίων στον εισαγγελέα

Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, υπό τη μορφή μηνυτήριας αναφοράς, έστειλε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) τη σωρεία των παραβάσεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργατών καθαριότητας που ...
διαπίστωσε στον πρώτο δήμο της χώρας, διερευνώντας καταγγελίες της Ενωσης Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αθηναίων.
Το έγγραφο της μήνυσης (βρίσκεται στην κατοχή της «Εφ.Συν.») επιβεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι ενός κρίσιμου τομέα για την καθημερινότητα στην πρωτεύουσα αφήνονται έρμαιo σε κινδύνους που απειλούν τη σωματική τους ακεραιότητα και τη ζωή τους.
Πολλαπλά εργατικά ατυχήματα στους ΟΤΑ της χώρας τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει πόσο εύκολα μπορεί να αποβεί θανατηφόρο το επάγγελμα του εργάτη καθαριότητας, όταν οι δήμοι-εργοδότες αμελούν να λάβουν μέτρα πρόληψης κινδύνων.
Στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων, τα μέτρα προστασίας που επιβάλλει η εργατική νομοθεσία παραμένουν διαρκώς στις διεκδικήσεις των εργατοϋπαλλήλων.
Κρίνοντας ότι δεν δρομολογούνται ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους μετά τις δεσμεύσεις που έλαβαν από τη δημοτική αρχή κατά τις τριήμερες κινητοποιήσεις τους τον περασμένο Ιανουάριο, οι εργάτες σύντομα προχώρησαν σε καταγγελία στο ΣΕΠΕ. Οι επιθεωρητές ζήτησαν από τον δήμο σχετικά στοιχεία, τα έλεγξαν κάνοντας επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας και κατά τη δίμηνη έρευνά τους κατέληξαν στα εξής:
►1. Ο δήμος δεν παρέχει τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), τόσο ως προς τις ποσότητες που προβλέπεται να χορηγούνται ετησίως όσο και ως προς τα είδη των μέσων ανά κατηγορία και θέση εργαζομένου. Τα ΜΑΠ συνοπτικά περιλαμβάνουν γάντια, μάσκες προστασίας αναπνοής, φόρμες εργασίας κ.λπ.
Σύμφωνα με όσα περιγράφουν εργάτες στην «Εφ.Συν.», τους οφείλονται ΜΑΠ ακόμη και από το... 2004. Εκτοτε, λένε, τους χορηγούνταν ΜΑΠ μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, π.χ. μεμονωμένα γάντια, όχι όμως στο προβλεπόμενο σύνολο. Οι επιθεωρητές, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπίστωσαν, μεταξύ άλλων, ότι στον Δήμο Αθηναίων απουσιάζουν παντελώς οι φόρμες εργασίας, κύριο και βασικό μέτρο ατομικής προστασίας (ακόμη και για το πιο απλό: να μη μεταφέρονται μικρόβια... κατ' οίκον).
Οι επιθεωρητές επιβεβαίωσαν ότι, λόγω των ελλείψεων, υπάρχουν εργαζόμενοι που αναγκάζονται να αγοράσουν από την τσέπη τους ΜΑΠ «που ενδεχομένως πολλά από αυτά είναι ακατάλληλα».
►2. Ακόμα και στα υπάρχοντα ΜΑΠ δεν υπάρχει επίβλεψη στη χρήση τους. Επιπλέον, εργάτες περιγράφουν ότι μέχρι πρότινος δεν διεξάγονταν καθόλου οι σεμιναριακού τύπου ενημερώσεις για τον τρόπο χρήσης των ΜΑΠ. «Ξεκίνησαν μετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις, ενώ είναι υποχρεωτικό να γίνονται τακτικά», τονίζουν. Αυτή η αμέλεια, εξηγούν, μπορεί να επιφέρει συνέπειες ιδιαίτερα στους συμβασιούχους συναδέλφους τους, μέχρι να μάθουν τους κινδύνους της δουλειάς.
►3. Απουσιάζει ένα σύστημα καταγραφής στοιχείων για τη λειτουργική ασφάλεια των εξοπλισμών που χειρίζονται οι εργάτες, με αποτέλεσμα η συντήρησή τους να γίνεται πλημμελώς. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, στη διάρκεια της έρευνας ο δήμος δεν έστειλε στοιχεία που να αποδεικνύουν τη λειτουργική ασφάλεια μιας σειράς εξοπλισμών, από τα ελαστικά των απορριμματοφόρων έως συστήματα προειδοποίησης (εστάλησαν μόνο βεβαιώσεις ΚΤΕΟ). Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις ΜΑΠ, καθιστούν άκρως επικίνδυνη την καθημερινή εργασία πάνω στο απορριμματοφόρο. Βεβαίως, ένα κακώς συντηρημένο βαρύ όχημα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο και για τους υπόλοιπους πολίτες.
►4. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικοί φάκελοι και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις καταλληλότητας για όλους τους εργαζόμενους του δήμου (2.697 ιατρικοί φάκελοι και 2.442 βεβαιώσεις καταλληλότητας αντιστοιχούν σε ένα σύνολο περίπου 5.500 εργαζομένων στις δημοτικές υπηρεσίες).
►5. Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε το πρόγραμμα εμβολιασμού. Σύμφωνα με εργάτες, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον τελευταίο εμβολιασμό, σε σημείο που νεότεροι συνάδελφοί τους να μην έχουν κάνει κανένα εμβόλιο υπό την επιμέλεια του δήμου-εργοδότη τους. Οσον αφορά μέτρα προληπτικών εξετάσεων (π.χ. για ηπατίτιδα, τύφο κ.ά.), «έχουν να γίνουν δύο χρόνια», λένε.
Για τις παραπάνω ελλείψεις, η δημοτική αρχή έχει επικαλεστεί το άγονο αποτέλεσμα διαγωνισμών προμηθειών και τη χρονοβόρα γραφειοκρατία που διέπει τέτοιες διαδικασίες. «Δεν είναι όμως το κράτος υπεύθυνο αν εσύ κάνεις έναν κακό διαγωνισμό», σχολιάζουν στην «Εφ.Συν.» με δηκτικό τρόπο συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργατών.
Προ λίγων μηνών είχαν προειδοποιήσει τη δημοτική αρχή ότι αν δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της η αντίδρασή τους «δεν θα περιοριστεί σε απεργιακές κινητοποιήσεις», δείχνοντας έτσι προθέσεις να προσφύγουν και σε άλλες αρμόδιες αρχές, πέρα από τον ΣΕΠΕ.
ΝΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ

«300 έλεγχοι, 40 μηνύσεις»

«Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται μεγάλα ελλείμματα γύρω από το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων φωτίζουν το μέγεθος του προβλήματος. Μέσα στο 2016 η Επιθεώρηση Εργασίας προχώρησε σε περισσότερους από 300 ελέγχους σε ΟΤΑ. Σε 40 περιπτώσεις ο έλεγχος οδήγησε στην υποβολή μήνυσης για μη τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Καταγράφηκαν για την ίδια χρονιά 217 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 3 θανατηφόρα. Η Επιθεώρηση Εργασίας παράλληλα με τη διεξαγωγή των ελέγχων κάνει όλες τις απαραίτητες δράσεις ενημέρωσης των δημοτικών αρχών. Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται σε επικοινωνία και με το υπουργείο Εσωτερικών για τον σχεδιασμό ενός συνολικού σχεδίου δράσης για την υγεία και ασφάλεια στους ΟΤΑ».
Στέργιος Ζιαμπάκας
Πηγή: https://left.gr