11 Απρ 2017

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ

Η τροπολογία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ που θα λάβουν το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχοι της «Ενεργειακή Συμμετοχών», θα μεταβιβαστούν υποχρεωτικά στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. Αυτό ορίζεται προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση ελέγχου ...
από τον ίδιο φορέα του Δημοσίου, τόσο στην εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) όσο και στην εταιρεία διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), που δεν επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.
Ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την εισαγωγή των μετοχών του Διαχειριστή στο Χρηματιστήριο και την αποζημίωση της ΔΕΗ, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των εταίρων, στο τέλος της διαδικασίας, το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ θα ελέγχεται από το Δημόσιο, καθώς από το 100% που ελέγχει σήμερα η ΔΕΗ, το 24% θα μεταβιβαστεί στην κινεζική εταιρεία State Grid που έχει αναδειχθεί πλειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό, το 25% θα μεταβιβασθεί στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ που θα έχει μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο και το 51% θα δοθεί στην «Ενεργειακή Συμμετοχών», μέτοχοι της οποίας θα είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΔΕΗ (Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ. ιδιώτες).
Η τροπολογία προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ που θα λάβουν το Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ ως μέτοχοι της «Ενεργειακή Συμμετοχών», θα μεταβιβαστούν υποχρεωτικά στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. Αυτό ορίζεται προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση ελέγχου από τον ίδιο φορέα του Δημοσίου, τόσο στην εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) όσο και στην εταιρεία διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), που δεν επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία.
Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της απόκτησης των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, μέσω συμψηφισμού φορολογικών υποχρεώσεων - υφιστάμενων και μελλοντικών - της ΔΕΗ και του Διαχειριστή.
Τέλος, ρυθμίζεται ο τρόπος καθορισμού της τιμής εισαγωγής της εταιρείας Ενεργειακή Συμμετοχών στο χρηματιστήριο.
Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ από τη γενική διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν, καθώς και την έγκριση, από τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού, της εξαγοράς των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από το Δημόσιο και τη State Grid.
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Πηγή: https://left.gr