7 Οκτ 2016

Ο ΕΟΠΥΥ «κουρεύει» παλιές, ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ρύθμιση
Με κλιμακωτό «κούρεμα» από 5% έως 25% ρυθμίζονται οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του. Πρόκειται για χρέη που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, για τα οποία έχουν εκδοθεί παραστατικά, ...
αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί.
Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Σύμφωνα με το «Έθνος», το ποσοστό έκπτωσης (προ ΦΠΑ) που θα κληθούν να κάνουν οι ιδιώτες πάροχοι καθορίζεται ως εξής:
Στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κυμαίνεται από 5% για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 15.000 ευρώ και 10% για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ.
Στις ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται στο 10%.
Στους συμβεβλημένους γιατρούς, η έκπτωση κυμαίνεται από 5% για ποσό μηνιαίας οφειλής έως 4.000 ευρώ και 10% για ποσό πάνω από 4.000 ευρώ.
Στους προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, το ποσοστό έκπτωσης ανέρχεται στο 25% για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (λαπαροστομίας, ορθοπεδικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, αγγειοπλαστικής).
Υποχρεωτική έκπτωση 5% θα κάνουν οι λοιποί πάροχοι (φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές), 8% οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις και 3,5% τα φαρμακεία.
Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές, που προκύπτουν από το υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, θα εξοφληθούν με έκπτωση 45% επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού προ ΦΠΑ), του απομένοντος μετά την αφαίρεση της προκαταβολής υπολοίπου.
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος και ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
Για να συμβεί αυτό, οι πάροχοι πρέπει να προχωρήσουν στην υποχρεωτική έκπτωση, να υποβάλουν δήλωση ότι αποδέχονται τη ρύθμιση και να προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων θα γίνει το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2017 από τα Ταμεία τα οποία είχαν την οφειλή και μετέχουν από το 2012 στον ΕΟΠΥΥ.
Μετά την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, αποσβήνεται η απαίτηση των δικαιούχων κατά του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών.
Πηγή: http://tvxs.gr