11 Μαΐ 2016

Υπ. Εσωτερικών κατά ΣΕΒ: Παραπληροφορείτε για τους μισθούς των δημ. υπαλλήλων

Για «λαθροχειρίες και παραπληροφόρηση» στο θέμα της μισθολογικής δαπάνης του ελληνικού δημόσιου τομέα, κατηγορεί τον ΣΕΒ το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε πολυσέλιδη ανακοίνωσή του, το υπουργείο αντικρούει τους ισχυρισμούς του ...
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών για «υπερτροφικό δημόσιο τομέα», τονίζοντας ότι σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκε κάνοντας επιλεκτική χρήση ανόμοιων και μη συγκρίσιμων μεταξύ τους στοιχείων, αλλά και παραποιώντας δεδομένα και πηγές.
Στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του (5/5/2016) για την ελληνική οικονομία, ο ΣΕΒ βασιζόμενος στα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, αναφέρει ότι η μισθολογική δαπάνη της Ελλάδας (compensation of employees) για το 2015 ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι πολύ υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (12,2% έναντι 10,2%).
«Η λαθροχειρία του ΣΕΒ σε σχέση με το μισθολογικό κόστος του Δημοσίου, έχει στόχο να προβάλει την εφιαλτική επιλογή μιας περαιτέρω μείωσης των μισθών στο δημόσιο τομέα, συνοδευόμενη μάλιστα από περαιτέρω απολύσεις. Στην πραγματικότητα εξακολουθεί να υπηρετεί το νεοφιλελεύθερο σχέδιο του κοινωνικού αυτοματισμού, που θεωρεί φαντασιακά ότι οι πόροι που διατίθενται στη λειτουργία του δημόσιου τομέα αποστερούνται από τον ιδιωτικό», τονίζει το υπουργείο.

«Η μισθολογική δαπάνη για δημ. υπαλλήλους είναι στο 9% του ΑΕΠ»

Επί της ουσίας, το υπουργείο απαντά ότι η καθαρή μισθολογική δαπάνη για το 2015, στην πραγματικότητα ανέρχεται στα 15,8 δισ. ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, έναντι 9,2% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Όπως εξηγεί, η μισθολογική δαπάνη που δημοσιεύει η Eurostat, εκτός από μισθούς και ημερομίσθια, περιλαμβάνει τις πραγματικές (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και τις τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές, με τις τελευταίες να μην αποτελούν πληρωμές.
Δεδομένου ότι στην περίπτωση της Ελλάδας δεν υπάρχει σχετική αναλογιστική μελέτη, γίνεται η υπόθεση ότι η μελλοντική σύνταξη των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων, ισούται με το ύψος της τρέχουσας σύνταξης. Και ως εκ τούτου, οι τεκμαρτές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ισούνται με τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας συνταξιοδοτικής δαπάνης του Δημοσίου Τομέα και των εισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Στην Ελλάδα, προσθέτει το υπουργείο, το μέγεθος των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών διαχρονικά βαίνει αυξανόμενο (π.χ. το 2010 διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισ. και το 2015 στα 5,6 δισ.), καθώς η μισθολογική δαπάνη συνεχώς μειώνεται λόγω των οριζόντιων μισθολογικών περικοπών και του περιορισμού των προσλήψεων σε σχέση με τις αποχωρήσεις.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η συνολική μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 24% σε σχέση με το 2010, ενώ η καθαρή μισθολογική δαπάνη μειώθηκε αντίστοιχα κατά 31%, ενώ αν η σύγκριση γίνει με το προμνημονιακό 2009, τότε η συνολική μισθολογική δαπάνη μειώθηκε κατά 31% και η καθαρή μισθολογική δαπάνη κατά 39%, μειώσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από την ποσοστιαία μείωση του ΑΕΠ σε ονομαστικές τιμές (-26%).
Πηγή:http://www.newsbeast.gr