4 Απρ 2016

Συνεχίζουν μέχρι 15 Απριλίου την αποχή τους οι δικηγόροι

Δεν υπήρξε απαρτία και δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή γενική συνέλευση των δικηγόρων της Αθήνας, ενώ η πανελλαδική αποχή συνεχίζεται μέχρι 15 Απριλίου 2016. Αναλυτικότερα σήμερα το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο του Σπόρτινγκ επρόκειτο να συνεχιστεί η γενική συνέλευση των ...
δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών η οποία είχε διακοπεί την περασμένη Τετάρτη, λόγω παρέλευσης του χρόνου (έπρεπε να παραδοθεί ο χώρος του Σπόρτινγκ λόγω των αθλητικών δεσμεύσεων).
Σήμερα δεν υπήρξε απαρτία, καθώς προσήλθαν μόνο 370 δικηγόροι, ενώ ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός των παρόντων, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για να υπάρξει απαρτία είναι 1.000 μέλη.
Να σημειωθεί, ότι μετά τη σημερινή μη απαρτία, δεν παρέχεται η δυνατότητα σύγκλισης νέας γενικής συνέλευσης από τον Κώδικα περί Δικηγόρων.
Πάντως, ο πρόεδρος του ΔΣΑ Βασίλης Αλεξανδρής, στην προηγούμενη γενική συνέλευση, κατά την οποία αναφέρθηκε στη διαδρομή της αποχής, ανέφερε ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε αλλαγές στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατά την τελευταία συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο, αλλά οι αλλαγές αυτές ήταν προφορικές και δεν έχουν ενταχθεί στο ασφαλιστικό προνομοσχέδιο.
Οι αλλαγές αυτές είναι:
«1. Εκπτώσεις (νέα βελτιωμένη εκδοχή): α) Ο υπολογισμός των εισφορών για εισοδήματα μέχρι 7.000 να γίνεται στο κατώτατο όριο του 10πλασίου του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού (2.703 ευρώ ετήσιες εισφορές), β) Ο υπολογισμός των εισφορών για εισοδήματα από 7.001 ευρώ μέχρι 13.000 ευρώ να γίνεται επί του ετήσιου εισοδήματος με έκπτωση 50% στο σύνολο των εισφορών και γ) Ο υπολογισμός των εισφορών για εισοδήματα από 13.001 ευρώ μέχρι 63.000 ευρώ να γίνεται επί του ετήσιου εισοδήματος με έκπτωση από 49% στο σύνολο των εισφορών, βαίνουσα μειούμενη κατά 1% για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος (Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν για 3 χρόνια 2017, 2018 και 2019. Και το σύστημα θα επανεξεταστεί μετά την εκπόνηση σχετικών αναλογιστικών μελετών).
2. Διατηρείται η ειδική πρόνοια για τους νέους: Την πρώτη 5ετία υπαγωγής στην ασφάλιση καταβολή εισφοράς στην κύρια σύνταξη 14% αντί για 20% τα πρώτα 3 χρόνια δικηγορίας (0-3) και 17% τα επόμενα 2 χρόνια (3-5). Οι λοιπές εισφορές 7,5% επικουρικό, 4% εφάπαξ, 6,95% (υγειονομική) παραμένουν στα ίδια ποσοστά.
3. Καταβολή εισφορών εξαμηνιαίως αντί μηνιαίως που προέβλεπε το προσχέδιο.
4. Τα ποσά από αμοιβές και αναλογικά δικαιώματα παρακρατούνται προς εξατομικευμένο όφελος του δικηγόρου. Δηλαδή οι εισφορές που παρακρατούνται στο γραμμάτιο προείσπραξης υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων (9% επί του γραμματίου) δημιουργούν έναν ατομικό λογαριασμό του δικηγόρου που εξοφλεί με αυτόν τον τρόπο τις εισφορές του. Αν υπάρχει υπόλοιπο καταβάλλεται σε χρήμα πέραν του γραμματίου (εξωδικαστική συμβουλευτική δικηγορία, αμοιβή επιπλέον της νομίμου κ.ο.κ.).
5. Παραμένουν τα ένσημα (αποϋλοποιημένες εισφορές) και συμψηφίζονται με την ατομική εισφορά του ασφαλισμένου. Δηλαδή και μέσα από τις «ουρίτσες» μπορεί ο δικηγόρος να προσαυξάνει τις εισφορές που του έχουν παρακρατηθεί, έτσι ώστε να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση σε χρήμα. Θα υπάρχουν λοιπόν αποϋλοποιημένα ένσημα για όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες, που θα συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές.
6. Υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς στο μέρισμα στην περίπτωση των δικηγορικών εταιρειών.
7α. Καταβολή εισφορών από τους έμμισθους δικηγόρους στις μηνιαίες αποδοχές ως μισθωτοί και αποκλειστικά στο πραγματικό εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα (δηλαδή για το εισόδημα από την ελεύθερη δικηγορία). Αν δεν έχουν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα η σχετική εισφορά είναι μηδενική. Δηλαδή δεν θα εφαρμόζεται το τεκμαρτό όριο των 7.000 ευρώ.
7β. Καταργείται η υποχρέωση διπλής καταβολής εισφοράς ΟΑΕΔ 120 ευρώ για τους εμμίσθους, η οποία θα καταβάλλεται άπαξ.
8. Εξομοίωση των παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθενείας, επίδομα κύησης-λοχείας, παροχές μητρότητας, επίδομα ατυχήματος κ.λπ.), των δικηγόρων, όπως και οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και ΟΑΕΔ
9. Δυνατότητα απόσπασης του ΤΕΑΔ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων) από το ΕΤΕΑ και δημιουργία αυτοδιοικούμενου ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης κατόπιν σχετικής αναλογιστικής μελέτης με εισφορές καθοριζόμενες από το ίδιο το ταμείο και παροχές ρυθμιζόμενες (μόνο μετά από πρόταση της Ολομέλειας και υπό την αίρεση της έγκρισης από τους θεσμούς). Στο πλαίσιο αυτό, θα καταργηθεί η εισφορά του 7,5% επί του εισοδήματος.
10. Δυνατότητα διανομής του αποθεματικού του κλάδου εφάπαξ στους εισφέροντες υπολογιζόμενο με το τεχνικό επιτόκιο της ΤτΕ (3,6%), με ταυτόχρονη κατάργηση της εισφοράς υπέρ εφάπαξ (4%) ή διατήρηση του σημερινού καθεστώτος (μετά από προηγούμενη απόφαση του ΔΣΑ). Σημείωση: Το εφάπαξ έχει μειωθεί από 25.000 σε 16.000 ευρώ κι έχει καθοδική τάση.
11. Κίνητρα παραμονής στην ασφάλιση για τους δικηγόρους με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα (62 ετών και άνω) είτε με μεγαλύτερο συντελεστή στη σύνταξη είτε με μεγαλύτερη έκπτωση στις εισφορές. Αυτό θα συμβάλει στο να παραμείνει η αναλογία 1 (συνταξιούχος) προς 3 (ενεργούς δικηγόρους) που υπάρχει σήμερα και δεν θα αυξηθεί υπέρμετρα η συνταξιοδοτική δαπάνη».
Όμως, οι αλλαγές αυτές δεν ικανοποιούν το δικαστικό σώμα, σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή.
Πηγή:http://www.newsbeast.gr