16 Μαρ 2016

Ο εργαζόμενος αποφασίζει πού θα μετατεθεί

Σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο από το προηγούμενο, οδεύει το νέο σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Οι βασικοί άξονες του προτεινόμενου πλαισίου τέθηκαν σε προνομοθετική ....
δημόσια διαβούλευση (προδιαβούλευση), προκειμένου πολίτες και οργανισμοί να καταθέσουν σχόλια και προτάσεις, οι οποίες αφού αξιολογηθούν θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται εθελοντικός χαρακτήρας, πρόσβαση κάθε εργαζομένου στο σύνολο των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και κίνητρα για τη μετακίνησή του. 
PDF iconΤο νέο πλαίσιο και οι κύριοι άξονες
Σε πρώτη φάση, το νέο σύστημα θα αφορά στην κάλυψη θέσεων εργασίας υπαλλήλων κι όχι προϊσταμένων.
Οι κύριοι άξονες του νέου συστήματος είναι οι παρακάτω:
α) Αφορά αποκλειστικά την κάλυψη κενής οργανικής θέσης ορισμένου κλάδου (μετάταξη) και θα έχει αμιγώς εθελούσιο χαρακτήρα. 
β) Εντός του ίδιου φορέα μπορεί να έχει τη μορφή απόσπασης (προσωρινή μετακίνηση) εάν υπάρχουν κενές θέσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψή τους και σε περίπτωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
γ) Παρέχονται κίνητρα (μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, μοριοδότηση κ.ά.) για κάλυψη θέσεων σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά. 
δ) Υπάρχει η υποχρέωση παραμονής σε μια θέση μετά από διορισμό ή μετάταξη για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Πηγή: efsyn.gr