9 Μαρ 2016

Τα εννέα «κλειδιά» του νέου αναπτυξιακού

Φοροαπαλλαγές και απευθείας επιδοτήσεις ύψους 4,8 δισ. ευρώ σε βάθος 4ετίας και σταθερό φορολογικό καθεστώς για 12 χρόνια προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.
Το νομοσχέδιο, που αποκαλύπτει το 'Εθνος, αναμένει το «πράσινο φως» της τρόικας προκειμένου να κατατεθεί ....
στη Βουλή και οι στόχοι του είναι η ενίσχυση κατά κύριο λόγο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων, η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας προκειμένου να αντιστραφεί το κύμα φυγής νέων επιστημονων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ανάπτυξη συνεργειών και συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων.
Συνοπτικά το σχέδιο διατάξεων που έχει ετοιμάσει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περιλαμβάνει 8 καθεστώτα ενισχύσεων για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες αλλά και νέες ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
Οι μορφές ενισχύσεων είναι εννέα και περιλαμβάνουν:
1. Φορολογική απααλλαγή για 15 χρόνια.
2. Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική θέση της επένδυσης.
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
4. Επιδότηση επιτοκίου.
5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους.
6. Επιδότηση του κόστους απασχόλησης.
7. Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ.
8. Fast Track αδειοδοτήσεις.
9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών.

Πηγή: enikonomia.gr