1 Μαρ 2016

Η νέα διετής ΣΣΕ μεταξύ ΕΤΕΡ και ΕΙΙΡΑ – Στα 1.010 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Υπεγράφη στις 19 Φεβρουαρίου η ΣΣΕ μεταξύ της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών, στα γραφεία του ΟΜΕΔ. Η ΣΣΕ έχει ....
διετή ισχύ (1η Γενάρη 2016 μέχρι 31 Δεκέμβρη 2017) και προβλέπει κατώτατο μισθό (από 0 έως 2 έτη συμπληρωμένα προϋπηρεσίας) τα 1.010 ευρώ για τους τεχνικούς.
Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6: «Οι καθοριζόμενες αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, 8ωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών». Ενώ στο άρθρο 7, σημειώνεται: «Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας, η δε σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα».
  • ΕΔΩ διαβάστε αναλυτικά τη ΣΣΕ

Πηγή: ΜΕΤΑ