20 Οκτ 2015

Στα ΕΛΤΑ το βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης της PostEurop “Coup de Coeur 2015” για το πρόγραμμα «Identifying and dealing with conflicts and burn out»

Με αίσθημα υψηλής ευθύνης απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί διαχρονικά τη βάση της λειτουργίας τους, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σχεδίασαν και υλοποίησαν το 2014 ένα πιλοτικό ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιdentifying and dealing with conflicts and burn out» - «Διαχείριση Κρίσιμων Περιστατικών».
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ....
ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων, το πρόγραμμα απευθυνόταν πιλοτικά σε 20 Προϊσταμένους Μεγάλων Μονάδων Ταχυδρομικού Έργου και αποσκοπούσε στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση και στην εκπαίδευσή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζουν βασικές προειδοποιητικές ενδείξεις κρίσιμων περιστατικών στη συμπεριφορά των υφισταμένων τους (απώλεια ενδιαφέροντος, ψυχο-συναισθηματικο-σωματική εξάντληση, αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές κ.ά.) ώστε να προβαίνουν σε δράσεις υποστήριξης και ενίσχυσής τους.
Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από ειδικούς της ψυχικής υγείας και της εργασιακής ψυχολογίας της ΠΟΦΕΚΟ (Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων) σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε. και υλοποιήθηκε με μεθοδολογία που συνέθετε εκπαιδευτικές μεθόδους, μέσα και τεχνικές με εργαλεία και διαδικασίες συμβουλευτικής παρέμβασης, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ενσυναίσθησης και την καλλιέργεια της συναισθηματικής ωριμότητας.
Με την ολοκλήρωσή του το πιλοτικό πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες, τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και μεθοδολογίας. Κατά δήλωσή τους, η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τους ενίσχυσε ψυχολογικά, συνέδραμε στη βελτίωση της επαγγελματικής τους συμπεριφοράς και στην προσωπική τους εξέλιξη και τους κατέστησε περισσότερο αποτελεσματικούς στην καθημερινή τους εργασία.
Το καινοτόμο πρόγραμμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων αξιολογήθηκε από την PostEurop ως Καλή Πρακτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συμπεριλήφθηκε στον ετήσιο Οδηγό Καλών Πρακτικών, ο οποίος αποτελεί εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ των Ταχυδρομικών Φορέων της Ευρώπης-μελών της PostEurop.
Με κριτήριο την καινοτομία του προγράμματος, τη δυνατότητα υιοθέτησής του και από άλλους ταχυδρομικούς φορείς καθώς και τον αντίκτυπό του στην Εταιρεία και την Κοινωνία, η PostEurop απένειμε στα ΕΛΤΑ το βραβείο «Coup de Coeur 2015» στον Τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της PostEurop στην Κύπρο όπου βραβεύτηκαν, επίσης, η ταχυδρομική υπηρεσία της Ελβετίας (SwissPost) στην κατηγορία «Περιβάλλον» και η ταχυδρομική υπηρεσία της Φιλανδίας (Posti) στην κατηγορία «Κοινωνία».
 Δεύτερος από δεξιά, ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών των ΕΛΤΑ κ. Σάββας Δάνδολος.
Πηγή: www.elta.gr