27 Οκτ 2015

Kάτω από το 70% το κόστος προσωπικού των ΕΛΤΑ

Στο 69,5% του λειτουργικού κόστους των ΕΛΤΑ αντιστοιχούν οι δαπάνες προσωπικού.
Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν, στο 8μηνο του έτους, στα 151,2 εκατ. ευρώ, με το σύνολο του λειτουργικού κόστους να ανέρχεται στα 217,5 εκατ.
Οι δαπάνες προσωπικού ήταν συρρικνωμένες ....
κατά 8,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Το πλήθος των υπαλλήλων (τακτικοί και ορισμένου χρόνου), το οποίο έφτασε τις 7.044, βαίνει μειούμενο, με μέσο ρυθμό περίπου 30 άτομα ανά μήνα.
Στο οχτάμηνο του έτους, ο αριθμός των υπαλλήλων ήταν μειωμένος 5,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.