27 Οκτ 2015

Μετά την ΕΥΔΑΠ και οι τηλεπικοινωνίες βλέπουν την αγορά ηλεκτρισμού

Του Χάρη Φλουδόπουλου (www.capital.gr)
Από πελάτες προμηθευτές; Το παράδειγμα της ΕΥΔΑΠ, η οποία κατέθεσε αίτηση για την απόκτηση άδειας προμηθευτή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες που δεν έχουν μέχρι σήμερα άμεση σχέση με το χώρο του ....
ηλεκτρισμού, διαθέτουν ωστόσο σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως εκτεταμένο δίκτυο λιανικής, εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών κλπ. Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον δύο τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν έρθει σε επαφή με προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και συζητούν το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιου είδους συνέργειες ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην πρόσφατη συμφωνία με τους δανειστές. 
Αρχικά αντικείμενο των συζητήσεων ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας οι οργανισμοί αυτοί να μετακινηθούν ως πελάτες σε ανεξάρτητους προμηθευτές, επωφελούμενοι κάποιας έκπτωσης σε σχέση με τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ. Σε μία περίπτωση μάλιστα εξετάστηκε ακόμη και η λύση της αυτοπρομήθειας, δηλαδή η απόκτηση άδειας προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών του ομίλου και του εκτεταμένου δικτύου του. Άλλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος, πρόσφατα ζήτησε προσφορές από εναλλακτικούς προμηθευτές για το δίκτυό του. Μεταξύ των προσφορών αυτών περιλαμβάνονταν και προτάσεις για συνεργασίες στο δίκτυο λιανικής.
Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται τέτοιες συζητήσεις. Οι συνεργασίες ή ακόμη και η αυτόνομη δραστηριοποίηση τηλεπικοινωνιακών παικτών στην ενεργειακή αγορά, είχαν βρεθεί εκ νέου στο προσκήνιο πέρυσι, όταν είχε αποφασιστεί για πρώτη φορά η διενέργεια των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ, που αποτελούν ένα προσωρινό εργαλείο για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, μέχρις ότου ωριμάσουν οι συνθήκες της αγοράς και γίνουν πλήρως ανταγωνιστικές. 
Το τελευταίο διάστημα ενόψει των δημοπρασιών, οι υφιστάμενοι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνουν τα μερίδιά τους, τα οποία πάντως συνεχίζουν να παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ έχει πέσει στο 94% με τους τρεις μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους, να φτάνουν το 5%. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς εκτός ΔΕΗ διαθέτει ο Ήρωνας, που είναι η κοινοπραξία της ΓΕΚ Τέρνα με τη γαλλική GdF Suez, με 1,9% της αγοράς. Οι περισσότεροι πελάτες του Ήρωνα βρίσκονται στη μέση τάση, ενώ και στη χαμηλή τάση η εταιρεία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο από τους ιδιώτες. Ακολουθεί η Elpedison η κοινή εταιρεία των Ελληνικών Πετρελαίων, της ιταλικής Edison και του ομίλου Ελλάκτωρ με μερίδιο 1,6%, που επίσης μοιράζεται μεταξύ μέσης και χαμηλής τάσης. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στα μερίδια και της Protergia του ομίλου Μυτιληναίος η οποία πλέον έχει μερίδιο 1,2%.
Βάσει της συμφωνίας με τους δανειστές το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ θα πρέπει αρχικά να περιοριστεί κατά 25% και στη συνέχεια μέχρι το 2019 να μην υπάρχει εταιρεία που να ξεπερνά σε μερίδιο το 50% της αγοράς παραγωγής. 

Πηγή: capital.gr