21 Οκτ 2015

Τα οκτώ κριτήρια των τραπεζών για τους «κόκκινους» δανειολήπτες

Point System
Αποφασισμένη να δείξει κόκκινη κάρτα στην τρόικα εμφανίζεται η κυβέρνηση αναφορικά με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, την ίδια στιγμή που o υδράργυρος του ιδιωτικού χρέους...
βρίσκεται στο κόκκινο. Την ίδια στιγμή που το κουαρτέτο των θεσμών πιέζει για το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, στο νομοθετικό πλαίσιο που θα έρθει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να δεχτεί μόνο ένα μικρό «κούρεμα» στα όρια που προβλέπονται σήμερα, χωρίς να πέσει κάτω από αντικειμενικές αξίες 200.000 ευρώ. Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι επιμένει στη σύσταση ενδιάμεσου δημόσιου φορέα διαχείρισης, που θα διαχειριστεί με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια
Στο μεταξύ οι τράπεζες έχουν πιάσει δουλειά κατηγοριοποιώντας τους δανειολήπτες μέσω ενός «Point System».Στόχος είναι να διαχωριστούν οι «κόκκινοι» δανειολήπτες σε εκείνους που αποδεδειγμένα βρίσκονται πραγματικά σε αδυναμία αποπληρωμής των χρεών τους και σε συστηματικά κακοπληρωτές.
Tα κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες για να προχωρήσουν στον διαχωρισμό των δανειοληπτών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Έθνους, είναι τα εξής:
• Ο σκοπός της χορήγησης του δανείου (στεγαστικό, καταναλωτικό, πιστωτική κάρτα, επιχειρηματικό κ.λπ)
• Το επιτόκιο
• Το νόμισμα (οι δανειολήπτες στεγαστικών σε ελβετικό φράγκο αντιμετωπίζουν προβλήματα)
• Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο που έχει προσημειωθεί
• Η γεωγραφική περιοχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Το μέγεθος του ανοίγματος του δανειολήπτη
• Η ύπαρξη καταθέσεων
• Η συμπεριφορά του δανειολήπτη
Άλλοι παράμετροι τις οποίες οι τραπεζίτες εξετάζουν είναι επίσης το χρονικό διάστημα που το δάνειο βρίσκεται σε καθυστέρηση, αν ο δανειολήπτης έχει ήδη ρυθμιστεί και αθέτησε τη ρύθμιση και ποιό ποιο ήταν το εισόδημα του δανειολήπτη όταν έλαβε το δάνειο και ποιό σήμερα.
Μέσω αυτού του συστήματος οι τράπεζες αξιολογούν πόσο συνεργάσιμος είναι ο κάθε δανειολήπτης και κατά πόσο το δάνειό του είναι βιώσιμο ή όχι.
«Κανείς συνεργάσιμος δανειολήπτης δεν κινδυνεύει»
Υπενθυμίζεται, ότι το Σάββατο,  η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Λούκα Κατσέλη είχε διαμηνύσει ότι «Κανείς συνεργάσιμος δανειολήπτης που έχει αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής των δανείων του, δεν έχει να φοβάται τον πλειστηριασμό της κατοικίας του».
«Η πρόσφατη τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος καθιερώνει μια σειρά διαδικασιών που διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και οφειλετών. Αφορά μη συνεργάσιμους δανειολήπτες που δεν ανταποκρίνονται σε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις τραπεζών για υποβολή της αναγκαίας πληροφόρησης για την οικονομική τους κατάσταση», σημείωσε η κ. Κατσέλη.
Τι προβλέπει ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια
Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015, καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υποβάλλοντας στο ίδρυμα:
1. Εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συμπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, η προειδοποιητική επιστολή της ανωτέρω υποπαραγράφου: Στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα».
Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα ημερολογιακών ημερών.
• Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.
• Η μεθοδολογία της κατά τα ως άνω ιεράρχησης γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Διευκρινίζεται ότι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της απόφασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 είναι η εξής:
1. Μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου είτε μετά το πέρας αυτής.
2. Δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσωπα σε καθεστώς εκκαθάρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Πηγή:http://tvxs.gr