18 Μαρ 2015

Αναστέλλεται το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Με άρθρο του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» η κυβέρνηση μεταθέτει χρονικά την εφαρμογή του...
νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4281/2014) που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις.
Η τροποποίηση του νόμου, που εισηγείται το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προβλέπει την αναστολή της ισχύος του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το νέο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που διαμόρφωνε ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2014, δεν έχει ολοκληρωθεί από άποψη τεχνικών υποδομών και προετοιμασίας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της αγοράς για αυτόν.
Επιπλέον, όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, ο ίδιος ο νόμος απαιτεί πλήθος δευτερογενών νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, με αποτέλεσμα σήμερα να μη μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή.
«Η πολιτική ολιγωρία των προηγούμενων κυβερνήσεων, ο μεταρρυθμιστικός οίστρος που σταματούσε με την ψήφιση των νόμων και η συστηματική αδιαφορία για τους θεσμούς που καλούνταν να υποστηρίξουν αυτή τη σημαντική τομή για τη χώρα και τα δημόσια οικονομικά, οδήγησε στη σημερινή αναγκαιότητα να δοθεί παράταση στην ημερομηνία υιοθέτησης των νέων διαδικασιών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Η κυβέρνηση, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, παραμένει αταλάντευτα προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της εφαρμογής ενός καθεστώτος σύναψης δημοσίων συμβάσεων, βασισμένο σε ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, με απλοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες.
Σε αυτό το πλαίσιο προσανατολίζεται προς την ενσωμάτωση των νεώτερων ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις και στη συνεργασία με διεθνείς θεσμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, για την υιοθέτηση των καλύτερων διεθνών πρακτικών, ώστε να εξασφαλιστούν τα μέγιστα δημοσιονομικά οφέλη για τη χώρα.